Skip to main content
Skip table of contents

HVAC-termostat

Beskrivelse

Med HVAC-termostaten kan du styre airconditionanlægget (HVAC-system) i en zone eller et værelse. HVAC-termostaten og airconditionanlægget kommunikerer via en HVAC-grænseflade (CoolMaster). Se Betjeningstryk med display.

HVAC-termostaten kan betjenes lokalt eller fjernbetjenes via en touchskærm, smartphone eller tablet. I modsætning til HVAC-termostaten kan termostaten som beskrevet i termostat fungere i kombination med et opvarmnings- eller afkølingsmodul. Se Opvarmnings- eller afkølingsmodul.

Op til 20 HVAC-termostater kan tilføjes i en Niko Home Control installation.

Oversigt


Drift

Hver HVAC-termostat kan programmeres separat. Der kan vælges mellem tre justerbare temperaturindstillinger (DAG, NAT og BRUGERDEFINERET) og to ugentlige programmer. Du kan bruge de forprogrammerede indstillinger eller indtaste dine personlige indstillinger. Hver temperaturindstilling har to værdier, afhængigt af den betjeningsfunktion, der er aktiveret (KØLING eller OPVARMNING).

Derudover er der tre statusindstillinger (ECO, BESKYT og ON/OFF) samt mulighed for at indtaste temperaturen efter eget valg. Statusserne ECO og BESKYT kan ikke vælges via HVAC-termostaten.

Følg trinene herunder til at vælge en af temperaturindstillingerne eller et af de forprogrammerede ugeprogrammer:

 1. Tryk på en af tangenterne for at tænde lyset i displayet. Når displayet ikke er i brug, er lyset dæmpet for at reducere energiforbruget.
 2. Tryk på knappen "C" for at se menuen.
  Følgende skærm vises:
 3. Naviger til den temperaturindstilling eller det ugeprogram du ønsker, og tryk på knap "C".

Følgende fabriksindstillinger for temperatur er forprogrammeret i systemet:

TEMPERATURINDSTILLING

OPVARMNING

AFKØLING

DAG

21 °C

24 °C

NAT

18 °C

27 °C

TILPASSET

19 °C

25 °C

Følgende ugentlige programindstillinger er forprogrammeret i systemet:

PROG1Hverdag:

6 => 22   DAG

22 => 6  NAT


Weekend:

6 => 22   DAG

22 => 6   NAT

PROG2Hverdag:

6 => 8   DAG

8 => 16  NAT

18 => 18  TILPASSET

18 => 22  DAG

22 => 6  NAT


Weekend:

8 => 22  DAG

22 => 8  NAT


Følgende indstillinger for HVAC-termostaten er forprogrammeret i systemet:


Brugerne kan ændre disse indstillinger, så de passer til deres behov.

Ændre temperaturindstillinger

Både temperaturindstillingerne for afkøling og opvarmning kan ændres. For at ændre en af temperaturindstillingerne:

 1. Tryk på knap "C" indtil følgende skærmbillede vises:
 2. Tryk på knap "C".
  Følgende skærmbillede vises:
 3. Naviger til de temperaturindstillinger, du vil ændre. Tryk på knap "C".
  Følgende skærmbillede vises:
 4. Naviger til værdien af den temperaturindstilling, du vil ændre (KØLING eller OPVARMNING). Tryk på knap "C".
 5. Indfør den ønskede temperaturindstilling med navigationstasterne. Tryk på knap "C".

Den nye temperaturindstilling er nu gemt. Vælg tilbage for at gå tilbage til startskærmen.

Der er altid mindst en grads forskel mellem den værdi, der er valgt for afkøling, og den værdi, der er valgt for opvarmning. Hver temperaturindstilling har to værdier, afhængigt af den betjeningsfunktion, der er aktiveret (KØLING eller OPVARMNING).

Ændre ugentlige programmer

Ugentlige programmer omfatter et eller flere dagsprogrammer. Disse kan ændres og tilføjes individuelt. For at vælge et dagsprogram:

 1. Tryk på knappen "C" indtil følgende skærmbillede vises:
 2. Tryk på knap "C". Følgende skærmbillede vises:
 3. Naviger til det ugentlige program, du ønsker at ændre (PROG1 eller PROG2). Tryk på knap "C".
  Følgende skærmbillede vises:

  På dette skærmbillede repræsenterer den øverste række ravgule prikker hverdage, mens den nederste række ravgule prikker repræsenterer weekenden.
 4. Vælg et af de eksisterende dagsprogrammer for at ændre det.
  Vælg tilføj, hvis du vil tilføje et nyt dagsprogram.
 5. Tryk på knap "C".
  Dagsprogrammet vises:

  Du kan nu ændre eller slette dagsprogrammet og tilføje nye tids- og temperaturindstillinger.

For at ændre et dagsprogram:

 1. Vælg hverdag eller weekend, og tryk på knap "C".
  Følgende skærmbillede vises:
 2. Brug navigationstasterne til at gå igennem ugens dage. Tryk på knap "C" for at aktivere eller deaktivere de valgte dage.
 3. Brug navigationstasterne til at vælge tilbage og tryk på knap "C".
  Følgende skærmbillede vises:
 4. Vælg de tids- og temperaturindstillinger, du vil ændre, og tryk på knap "C".
  Følgende skærmbillede vises:
 5. Vælg tidsindstillingen, og tryk på knap "C".
  Følgende skærmbillede vises:

  Angiv en ny tidsindstilling med navigationstasterne. Tryk på knap "C", du er færdig med processen.
 6. Vælg den nye temperaturindstilling, og tryk på knap "C". Følgende skærmbillede vises:

  Hvis du ikke vælger en temperaturindstilling, vil systemet automatisk vælge SLUKKET.
  Den nye temperaturindstilling er nu gemt. Du vil gå tilbage til det forrige skærmbillede.
 7. Vælg tilbage indtil du når den forrige skærm:
 8. Gentag trin 4 til 7 for hver tids- og temperaturindstilling, du vil ændre eller tilføje.

Ændre temperaturindstillingen for en bestemt periode.

Temperaturindstillingen kan ændres for en bestemt tidsperiode. For at ændre temperaturindstillingen:

 1. Tryk på en af tangenterne for at tænde lyset i displayet.
 2. Tryk på en navigationstast. Følgende skærm vises:
 3. Øg eller sænk temperaturindstillingen med navigationstasterne. Tryk på knap "C". Den nye temperaturindstilling er nu gemt.
 4. Indfør en ny tidsindstilling med navigationstasterne. Tryk på knap "C". Den nye tidsindstilling er nu gemt, og du vil automatisk blive ført tilbage til startskærmen.

Se dato og tid

 

 • Niko Home Control-installations dato og tid styres centralt.
 • Du kan ændre disse data i Niko Home Control-brugersoftware.
 • Disse data kan ses på termostaten.
 1. Vælg DATO i den følgende skærm:
 2. Du kan nu se indstillingerne for år, måned, dag, time og minutter.
 3. Vælg tilbage for at gå tilbage til startskærmen.

Ændre ventilationshastighed.

Ventilatorerne i indendørs enheder har tre hastighedsindstillinger. For at ændre ventilationshastighed:

 1. Vælg VENTILATOR i den følgende skærm:
 2. Øg eller sænk indstillingen for ventilationshastighed med knappen "C". Den nye ventilationshastighed er nu gemt.
 3. Vælg tilbage for at gå tilbage til startskærmen.

Ændre driftsfunktionen (afkøling eller opvarmning).

For at ændre driftsfunktionen:

 1. Vælg FUNKTION i den følgende skærm:
 2. Ændre driftsfunktionen med knap "C". Den nye driftsfunktion er nu gemt.
 3. Vælg tilbage for at gå tilbage til startskærmen.

Slukke HVAC-termostaten


 • Når HVAC-termostaten er slukket, er også alle indendørs enheder indenfor HVAC-termostatens zone slukket.
 • Når HVAC-termostaten er slukket, vises kun temperaturen på skærmen. Den læses fra HVAC-systemet. Der vises ingen temperatur, hvis temperaturen ikke kan læses.

For at slukke HVAC-termostaten:

 1. Vælg STRØM i den følgende skærm:
 2. Tryk på knap "C". De forskellige muligheder på denne skærm kan ikke længere vælges:
 3. Vælg tilbage for at gå tilbage til startskærmen.

Installation

En HVAC-termostat kan monteres i ethvert værelse, der er udstyret med indendørsenheder til HVAC-systemet. Den styrer opvarmningen eller afkølingen af det rum, hvor den er monteret.

HVAC-termostaten virker kun korrekt, når temperaturen i rummet kan måles nøjagtigt. Prøv at eliminere så mange faktorer som muligt, som kan hæmme termostatens evne til at kontrollere rumtemperaturen nøjagtigt.

Monter ikke HVAC-termostaten:

 • I direkte sollys.
 • På en ydervæg.
 • I umiddelbar nærhed af en varmegenererende kilde (varmeapparat, radiator osv.) eller elektrisk udstyr, der kan udstråle varme (tv, computer, osv.).
 • Bag et gardin.

Lad ikke luft cirkulere bag termostaten. Luk om nødvendigt hullerne i indbygningsdåse.

Se installation i Betjeningstryk med display.

Tekniske data

 • Baggrundsbelyst farvedisplay
 • Arbejdsspænding: 26 V DC (SELV, ekstra lav spænding)
 • Omgivelsestemperatur: 5-40 °C
 • Displayets dimensioner: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
 • Indbygningsdybde: 20 mm
 • Dags-/ugeprogrammering
 • 2 funktioner: køling og opvarmning
 • 3 temperaturindstillinger med en værdi for køling og en værdi for opvarmning
 • 3 statusser: eco, beskyt og on/off
 • Programmeringspræcision: 1°C
 • I overensstemmelse med IEC 60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 and EN 50090-2-3
 • Kapslingsklasse: IP20


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.