Skip to main content
Skip table of contents

Viessmann – Trådanslutning – Energi (via SG-klara kontakter)

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

Specifika elledningar krävs.Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en ansluten kontrollenhet II.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.17 eller senare).

Du behöver följande om du vill använda Niko Home Controls energisparande rutiner (t.ex. solläge eller läge för toppbelastningsutjämning):

ELLER

Den smarta dubbla strömställaren kan placeras på en DIN-skena med en modulär hållare (t.ex. Legrand 412950)

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.17 eller senare).

Du behöver följande om du vill använda Niko Home Controls energisparande rutiner (t.ex. solläge eller läge för toppbelastningsutjämning):

Den smarta dubbla strömställaren kan placeras på en DIN-skena med en modulär hållare (t.ex. Legrand 412950)

Logo Viessmann

Ditt partnersystem uppfyller följande krav:

 • Det är en Viessmann-värmepump eller värmepanna med kontakter som är klara för smart elnät.

Partnersystemet måste konfigureras så att det tillåter användning av rätt SG-klar kontakt.


Kopplingsscheman för energisparande rutiner (med SG-klara kontakter)

Tabellen nedan visar flera alternativ för hur du kan använda Niko Home Control med ditt Viessmann-system och aktivera Niko-rutiner (solläge och läge för toppbelastningsutjämning).

Inställning av Niko Home Control

Kopplingsschema

Aktivera en Niko-rutin med en partner

ett Niko Home Control-bussystem (ansluten kontrollenhet) med kopplingsaktor

Wiring diagram bus 230V

Vid användning av Viessmann Vitocal med W01C-kontroll:

 • Anslut smart elnätsklar kontakt 1 till W01C-kontrollens anslutningskontakt 216.1 (ingång C)

 • Anslut smart elnätsklar kontakt 2 till W01C-kontrollens anslutningskontakt 216.4 (ingång D)

Vid användning av Viessmann Vitocal med en bas:

 • Anslut smart elnätsklar kontakt 1 till anslutningskontakten med en bas 143.4 (ingång C)

 • Anslut smart elnätsklar kontakt 2 till anslutningskontakten med en bas 143.5 (ingång D)


ett Niko Home Control-bussystem (ansluten kontrollenhet) med en smart strömställare dubbel

ELLER

en trådlös Niko Home Control-installation (trådlös gateway) med en smart strömställare dubbel

Wiring diagram 230V

Inställningar för energisparande rutiner (med SG-klara kontakter)

Detaljerad information om Viessmanns SG-klara kontakter och deras konfiguration finns på https://viessmann.showpad.com/share/8DWPGjjIb48WJpuFq2Sf2

Exempel på SG-klar programmering finns bland Niko Home Controls programmeringsexempel.

Niko-rutin

Smart elnätsklar status (SG)

Nikos utgångskontakt för smart elnät

Inställning

Solläge

Forcerat på

Smart elnätsklar kontakt 1

På (stängd)

Smart elnätsklar kontakt 2

På (stängd)

Ökad komfort

Smart elnätsklar kontakt 1

Av (öppen)

Smart elnätsklar kontakt 2

På (stängd)

Läge för toppbelastningsutjämning

Forcerat av

Smart elnätsklar kontakt 1

På (stängd)

Smart elnätsklar kontakt 2

Av (öppen)

Normalläge

Normal drift

Smart elnätsklar kontakt 1

Av (öppen)

Smart elnätsklar kontakt 2

Av (öppen)

Parametrarna i läget för toppbelastningsutjämning och solläget bör konfigureras enligt följande:

Solläge

 • Hur mycket överbliven solenergi som behövs för att aktivera enheten: 50 % av effekten hos värmepumpens kompressor

 • Minsta aktiveringstid: 1 timme

Valfritt: definiera den senaste starttiden och varaktigheten för att garantera att enheten aktiveras före de toppbelastade timmarna

Läge för toppbelastningsutjämning

 • Maximal energiförbrukning: 100 % av effekten hos värmepumpens kompressor

 • Målvärde för toppförbrukning: den maximala effektnivån som stänger av enheterna

 • Typ av läge för toppbelastningsutjämning:

  • Förutsägande (kapacitetstaxa i Flandern)

  • Direkt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.