Skip to main content
Skip table of contents

Viessmann och Niko Home Control

Vad kan du göra med Viessmann och Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Viessmann-system kan du göra följande:

 1. I kombination med Niko Home Control kan ditt Viessmann-system användas till att utföra uppvärmning och kyla i flera zoner.
  Anslut ditt Viessmann-system med Niko Home Controls modul för uppvärmning eller kyla i flera zoner (550-00150) och tryckknappar med LED och komfortsensorer.
  Flera olika funktioner finns tillgängliga beroende på om din Niko Home Control-installation har en gateway eller en ansluten kontrollenhet.

 2. Dessutom kan du utföra energirutiner med Niko Home Control: solläge och läge för toppbelastningsutjämning.
  Du kan aktivera de här funktionerna genom att ansluta ditt Viessmann-system via SG-klara kontakter.

Uppvärmning och kyla i flera zoner

Med gatewayen (552-00001)

Med den anslutna kontrollenheten (550-00003)

Med Viessmann-lösningen för flera zoner

Ej tillgänglig

 • Utför kontroll av en eller flera zoner

 • Kontrollera och ställ in rumstemperaturen

 • Välj programläge för uppvärmning (t.ex. hemma, bortrest, semester)

 • Kontrollera och ställ in ett veckoprogram

Använd Niko Home Controls modul för uppvärmning eller kyla i flera zoner (550-00150) och tryckknappar med LED och komfortsensorer

Automatisk energibesparing

Med gatewayen (552-00001)

Med den anslutna kontrollenheten (550-00003)

Med SG-klara kontakter

 • Solläge

 • Läge för toppbelastningsutjämning

 • Solläge

 • Läge för toppbelastningsutjämning


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.