Skip to main content
Skip table of contents

Underhåll av Danfoss Icon Zigbee-modulen


Återställa fabriksinställningar

Du måste genomföra en fabriksåterställning på Danfoss IconTM Zigbee®-modulen i följande fall:

 • Du har bytt ut en defekt trådlös gateway mot en ny.

 • Du vill ta bort Danfoss-installationen från ditt Niko Home Control Zigbee-nätverk.

 • Under parkopplingen kommer lysdioden att blinka rött 5 gånger (

  ), följt av ett kontinuerligt grönt ljus (

  ).

En fabriksåterställning av Danfoss Icon Zigbee-modulen påverkar inte Niko Home Control-konfigurationen. Alla dina kontroller och enheter finns fortfarande kvar.

Koppla loss APP-kabeln från Danfoss Icon Zigbee-modulen.

Tryck och håll knappen på modulen.

Koppla in APP-kabeln igen samtidigt som du trycker på knappen.

När lysdioden blir röd släpper du knappen.

När lysdioden släcks är fabriksåterställningen genomförd.


Byta ut en defekt Danfoss Icon Zigbee-modul

Om du byter ut en defekt Danfoss Zigbee-modul mot en ny måste du göra om parkopplingen, konfigurationen/adresseringen med Niko Home-appen eller Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.


Byta ut en defekt trådlös gateway

Om du byter ut en defekt trådlös gateway mot en ny

måste du:

 1. Genomföra en fabriksåterställning på Danfoss Icon Zigbee-modulen.

 2. Göra om hela konfigurationsprocessen med Niko Home-appen eller Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.


Utöka eller modifiera Danfoss Icon-installationen

Om du:

 • utökar din installation med nya termostater 
  eller

 • modifierar konfigurationen
  och 

 • redan har parkopplat Danfoss Icon Zigbee-modulen 

måste du genomföra en fabriksåterställning av Danfoss Icon Zigbee-modulen och göra om hela parkopplingen och konfigurations-/adresseringsprocessen i Niko Home-appen eller Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.