Skip to main content
Skip table of contents

Parkoppling och konfigurering med Niko Home-appen


Utgångspunkt

  • Den trådlösa gatewayen är påslagen.

  • Lysdioden på Danfoss IconTM Zigbee®-modulen är släckt. Om inte, se LED-beteende.


Danfoss-termostaterna visas automatiskt som generiska uppvärmningsenheter i Niko Home-appen under konfigureringsprocessen.


Procedur

  1. Parkoppla Danfoss Icon Zigbee-modulen med den trådlösa gatewayen.

  2. Konfigurera Danfoss-termostaterna i din installation.

Om du upplever problem under konfigureringen, se Felsökning.


Parkoppla Danfoss Icon Zigbee-modulen med den trådlösa gatewayen

  • Under parkopplingen förblir konfigureringsskärmen i Niko Home-appen densamma.

  • Om lysdioden beter sig på ett annorlunda sätt än vad som beskrivs nedan, se LED-beteende under Zigbee-parkoppling.

1. Aktivera konfigureringsprocessen i Niko Home-appen.

A. Gå till Inställningar - Enheter - Generisk Zigbee-termostat.

B. Tryck på knappen Lägg till generisk termostat.

C. Välj eller lägg till det rum där termostaten är installerad.

D. Välj Danfoss-märket.

E. Välj Ikon.

  

2. Tryck kort på knappen på Danfoss Icon Zigbee-modulen för att parkoppla modulen med din trådlösa gateway.
Lysdioden på modulen lyser kortvarigt grönt.

   

3. Parkopplingen startar och under processen blinkar lysdioden på modulen 2  gånger/s. Processen tar cirka 30 s (beroende på hur stor installationen är).

4. Parkopplingen har avslutats när den gröna lysdioden slutar blinka och lyser kontinuerligt i 3 minuter. Sedan släcks lysdioden. Konfigureringsskärmen i Niko Home-appen förblir densamma.

   


Konfigurera Danfoss-termostaterna

Om du avbryter konfigureringsprocessen för Danfoss-termostaterna kan du när som helst återuppta processen genom att på nytt öppna konfigureringsskärmen i Niko Home-appen. Danfoss Icon Zigbee-modulen och den trådlösa gatewayen förblir parkopplade.

1. Ändra börvärdestemperaturen på den första Danfoss-termostaten och följ guiden i Niko Home-appen.

   

2. Gör så här för att lägga till en annan termostat:

A. Gå till Inställningar - Enheter - Generisk Zigbee-termostat.

B. Tryck på knappen Lägg till generisk termostat.

C. Välj eller lägg till det rum där termostaten är installerad.

D. Välj Danfoss-märket.

E. Välj Ikon.

F. Ändra börvärdestemperaturen på termostaten du vill lägga till.

  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.