Skip to main content
Skip table of contents

LED-beteende på Danfoss Icon Zigbee-modulen

LED

Orsak

Åtgärd

Under drift

Normal drift


Uppgradering av Danfoss Master-kontrollenhetens programvara pågår.

Vänta tills uppgraderingen är slutförd.

Det finns kommunikationsförlust mellan Danfoss IconTM Zigbee®-modulen och den trådlösa gatewayen.

 • Utför ett pingtest. Om testet misslyckas kan det finnas ett räckviddsproblem.

  • Placera enheterna närmare varandra.

  • Lägg till en Zigbee-repeater

 • Den trådlösa gatewayen är inte påslagen. Slå på enheten.

 • Det finns ett problem med Danfoss Icon Zigbee-modulen. Kontakta din HVAC-installatör för att byta ut enheten.

Danfoss Master-kontrollenheten är inte kompatibel med Danfoss Icon Zigbee-modulen.

Kontakta din HVAC-installatör.

Under Zigbee-parkoppling

2 gånger/s i 30 s

Zigbee-parkopplingen av Danfoss Icon Zigbee-modulen med den trådlösa gatewayen pågår.

 • Varaktighet: 30 s

 • Vänta tills parkopplingen är slutförd. Lysdioden kommer att lysa grönt i några sekunder och sedan släckas.

i 3 min

5 gånger

Danfoss Zigbee-modulen och den trådlösa gatewayen ligger utanför räckvidden.

 1. Stäng konfigurationsskärmen i Niko Home-appen eller översiktsfönstret Adressera i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

 2. Kontrollera avståndet mellan modulen och den trådlösa gatewayen.

  1. Placera enheterna närmare varandra.

  2. Lägg till en Zigbee-repeater

 3. Genomför en fabriksåterställning på Danfoss Icon Zigbee-modulen.

 4. När problemet är löst ska du starta om konfigurations-/adresseringsprocessen.

 5. Om problemet inte är löst ska du kontakta din HVAC-installatör för att byta ut Danfoss Icon Zigbee-modulen.

2 gånger/s i 30 s

5 gånger

Zigbee-parkopplingen startade men misslyckades.

 1. Stäng konfigurationsskärmen i Niko Home-appen eller översiktsfönstret Adressera i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

 2. Kontrollera om den trådlösa gatewayen är påslagen. Om inte, slå på enheten.

 3. Genomför en fabriksåterställning på Danfoss Icon Zigbee-modulen.

 4. Kontrollera avståndet mellan modulen och den trådlösa gatewayen.

  1. Placera enheterna närmare varandra.

  2. Lägg till en Zigbee-repeater

 5. När problemet är löst ska du starta om konfigurations-/adresseringsprocessen.

Konfigurationsprocessen har inte startat.

Starta konfigurations-/adresseringsprocessen innan du parkopplar Danfoss Zigbee-modulen med den trådlösa gatewayen.

Under pingtestet

Pingtest genomfört.


Pingtest misslyckades.

 • Det kan finnas ett räckviddsproblem:

  • Placera enheterna närmare varandra.

  • Lägg till en Zigbee-repeater

 • Den trådlösa gatewayen är inte påslagen. Slå på enheten.

 • Det finns ett problem med Danfoss Icon Zigbee-modulen. Kontakta din HVAC-installatör för att byta ut enheten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.