Skip to main content
Skip table of contents

Parkoppling och adressering med Niko Home Control II-programmeringsprogramvaran


Utgångspunkt

  • Den trådlösa gatewayen är påslagen.

  • Lysdioden på Danfoss IconTM Zigbee®-modulen är släckt. Om inte, se LED-beteende.

  • Du har skapat Danfoss-termostaterna som generiska uppvärmningsenheter i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

  • Du är i översiktsfönstret Adressera.


Procedur

  1. Parkoppla Danfoss Icon Zigbee-modulen med den trådlösa gatewayen.

  2. Adressera Danfoss-termostaterna i din installation.

Om du upplever problem under adresseringen, se Felsökning.


Parkoppla Danfoss Icon Zigbee-modulen med den trådlösa gatewayen

  • Under parkopplingen förblir addresseringsskärmen i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran densamma.

  • Om lysdioden beter sig på ett annorlunda sätt än vad som beskrivs nedan, se LED-beteende under Zigbee-parkoppling.1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Kontroller och enheter

2. Tryck kort på knappen på Danfoss Icon Zigbee-modulen för att parkoppla modulen med din trådlösa gateway. 
Lysdioden på modulen lyser kortvarigt grönt.

   

3. Parkopplingen startar och under processen blinkar lysdioden på modulen 2 gånger/s. Processen tar cirka 30 s (beroende på hur stor installationen är).

4. Parkopplingen har avslutats när den gröna lysdioden slutar blinka och lyser kontinuerligt i 3 minuter. Sedan släcks lysdioden. Översiktsfönstret Adressera i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran förblir detsamma.

 

   


Adressera Danfoss-termostaterna

  • Om du avbryter adresseringen av Danfoss-termostaterna kan du när som helst återuppta processen genom att på nytt öppna översiktsfönstret Adressera - kontroller och enheter i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Danfoss Icon Zigbee-modulen och den trådlösa gatewayen förblir parkopplade.

  • Du adresserar Danfoss-termostaterna en efter en. Det finns inte stöd för att adressera flera termostater samtidigt.

För varje Danfoss-termostat i din installation:

1. Klicka på plustecknet på Danfoss-enheten du vill adressera.

2. Ändra börvärdestemperaturen på Danfoss-termostaten. Enheten är adresserad i programvaran.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.