Skip to main content
Skip table of contents

Smart Zigbee®-motorkontroll, 3 A

Fristående användning

Den smarta Zigbee®-motorkontrollen fungerar autonomt när den inte är ansluten till en trådlös gateway (552-00001) eller trådlös brygga (550-00640). 
Notera att de två tryckknapparna på den smarta motorkontrollen var och en kan aktivera och stoppa rotationsriktningen hos en 230-voltsmotor:

 • En kort tryckning på den vänstra tryckknappen får 230-voltsmotorn att rotera i en riktning tills körtiden har förflutit, eller när en av de två tryckknapparna på nytt anbringas en kort tryckning

 • En kort tryckning på den högra tryckknappen får 230-voltsmotorn att rotera i den andra riktningen tills körtiden har förflutit, eller när en av de två tryckknapparna på nytt anbringas en kort tryckning.

 • Motorkontrollen har en intern frånkopplingsfördröjning på 0,5 sekunder vilken inträder när rotationsriktningen förändras.
  Denna frånkopplingsfördröjning gör att motorkapacitatorn kan ladda ur sin energi och skyddar motorn mot strömtoppar och plötsliga vridmomentsförändringar

 • Den smarta motorkontrollen omkopplar bara L-tråden mot dess polkontakt. N-tråden kommer inte att omkopplas

 • Programvaran för en Zigbee® smart motorkontroll som drivs i fristående läge kan inte uppgraderas Over-The-Air (OTA).
  Parkoppla enheten till en trådlös gateway (552-00001) eller trådlös brygga (550-00640) för att ladda ner senaste programvaruversionen för Zigbee®-enheten

 • Om en tryckknapp på Niko Zigbee®-enheten trycks in 3 gånger inom en period om 6 sekunder kommer den att skanna efter en Zigbee®-masternod (parkopplingsläge).
  Den blå LED-lampan börjar blinka i maximalt 5 minuter, och den släcks igen när ingen masternod hittas. Enheten kan alltid användas

Ansluten användning

Zigbee® -motorkontrollen kan användas i anslutet läge när den är parkopplad till en trådlös gateway (552-00001), trådlös brygga (550-00640) eller till en tredjeparts Zigbee®-koordinator/-nätverk.
I anslutet läge kan Zigbee® -motorkontrollen användas i en Niko Home Control-installation.
Den kan styra en 230-voltsmotor ansluten till de egna terminalerna eller valfri annan motorkontroll inom Niko Home Control-installationen genom att man:

Motorkontrollen har en intern frånkopplingsfördröjning på 0,5 sekunder vilken inträder när snurriktningen förändras.
Denna frånkopplingsfördröjning gör att motorkapacitatorn kan ladda ur sin energi och skyddar motorn mot strömtoppar och plötsliga vridmomentsförändringar

Med detta läge kan du låsa upp mer avancerade funktioner och fjärrstyra din Zigbee®-enhet via din smartphone/surfplatta och Niko Home-appen.
För mer information, se Smart Zigbee®-motorkontroll, 3 A.

 • Det är möjligt att koppla ur kontrollenheten från den inbyggda kontakten och styra andra funktioner än den som är trådbunden till den smarta Zigbee®-motorkontrollen, exempelvis jalusier, persienner eller markiser.
  Det här ger fullständig flexibilitet för att konfigurera kontakten och kontrollerna via  Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen

 • Programvaran till den smarta Zigbee®-motorkontrollen som arbetar i anslutet läge i en Niko Home Control-installation kan uppgraderas Over-The-Air (OTA).
  OTA sker automatiskt i bakgrunden. En Zigbee®-enhet efterfrågar ny OTA-data var sjätte timme. Enheten fortsätter fungera normalt under en uppgradering

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.