Skip to main content
Skip table of contents

Pekskärmen som en kommunikationskanal

Om du ansluter en videodörrstation till Niko Home Control-installationen och en besökare ringer på dörrklockan kommer pekskärmen att spela ringsignalen. Då får du direkt kontroll över dörren eller grinden.

  • Du kan se besökaren på skärmen.
  • Du kan ta emot eller avvisa samtalet (utan att besökaren märker det).
  • Du kan prata med besökaren och samtidigt se besökaren.
  • Under samtalet kan du reglera volymen och tysta din egen mikrofon.
  • Du kan öppna dörren och eventuellt starta en annan Niko Home Control-åtgärd (t.ex. tända belysningen).

Du kan dessutom avvisa ett samtal på en pekskärm och välja en annan enhet för att fortsätta samtalet (t.ex. en annan pekskärm eller en smartphone eller surfplatta).

Du kan ansluta en extra ringsignal till en ringklocka. Du gör det i programmeringsprogramvaran.

Du kan skapa den rutin Åtkomstkontroll med ring och kom in i programmeringsprogramvaran som gör att dörrlåset automatiskt öppnas när en besökare ringer på dörrklockan. Starta denna avancerade åtgärd under knappen  Kontroller. En ikon i knappfältet upptill anger att åtgärden har börja. När ljudet är tystat visas också en ikon i knappfältet. (Se även Översikt)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.