Skip to main content
Skip table of contents

NIBE – Trådanslutning – Uppvärmning/kyla i flera zoner

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Specifika elledningar krävs.Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en ansluten kontrollenhet II.

 • Den är konfigurerad med den senaste programvaran för programmering (version 2.17 eller senare).

Du behöver följande om du vill använda Niko Home Controls termostatkontroll med flera zoner:

 • en kopplingsaktor för Niko Home Control (550-00103 eller 550-00106) med minst en ledig utgång

 • en digital potentialfri sensormodul för Niko Home Control (550-00210) med minst en ledig ingång

 • en uppvärmnings- eller kylmodul för Niko Home Control (550-00150) (per fyra zoner, en extra modul krävs)

 • en termostat per zon:

  • en Digital black, 24 V (550-1800X)

  • en tryckknapp med LED och komfortsensorer

Ditt partnersystem uppfyller följande krav:

 • Det har ett Nibe-värmepumpssystem i F- eller S-serien.

Partnersystemet måste konfigureras så att det tillåter användning av rätt kontakt för uppvärmning/kyla.


Kopplingsscheman för uppvärmning/kyla i flera zoner

Tabellen nedan visar flera alternativ för hur du kan använda Niko Home Control med ditt Bosch-system och aktivera Niko-rutiner (solläge och läge för toppbelastningsutjämning).

Inställning av Niko Home Control

Kopplingsschema

Extra utgångar per typ av värmepump

Aktivera en Niko-rutin med en partner

Endast uppvärmning i flera zoner
(ingen pumpkontroll behövs)

Värmepump av typen vatten-till-vattenExtra utgång
 • S1255-S1255PC (S-serien)
 • S1155-S1155PC (S-serien)
 • F1145-F1245-F1155-F1255-F1253 (F-serien) 
 • F1345 (2.0)–1355 (F-serien)
 • AA2-X28+29 (3-11) 
 • AA2-X28+29 (3-11) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-14) 
Värmepump av typen luft-till-vattenExtra utgång
 • VVM S320 (S-serien)
 • VVM 225 (F-serien)
 • VVM 310 (F-serien)
 • VVM 320 (F-serien)
 • VVM 500 (F-serien)
 • BA-SVM 10-200 (F-serien)
 • SHB 10 (F-serien)
 • AA2-X28+29 (3-11) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-14) 
 • AA3-X6 (9-14)
Typ av kontrollmodulExtra utgång
 • SMO S40 (S-serien)
 • SMO 20 (F-serien)
 • SMO 40 (F-serien)
AA100-X10+X11 (7-12) 
X2 (11-18) 
AA3-X6 (11-14) + X2 (1-4)

Tilldela en extra utgång som ”frigör uppvärmning” via kontrollmodulen:

 • F-serien: via meny 5.4

 • S-serien: via meny 7.4.

Konfigurera värmepumpen till automatiskt läge för att aktivera den här inställningen:

 • F-serien: via meny 4.9.2

 • S-serien: via meny 4.1

 • Ingen direkt anslutning till värmepumpen behöver göras.

 • Endast kontroll av ställdon till flera zoner behövs.                                                            Uppvärmning/kyla i flera zoner –
Omkopplingen mellan lägena uppvärmning/kyla inleds av partnersystemet
(ingen pumpkontroll behövs)

Värmepump av typen vatten-till-vattenExtra utgång
 • S1255-S1255PC (S-serien)
 • S1155-S1155PC (S-serien)
 • F1145-F1245-F1155-F1255-F1253 (F-serien)
 • F1345 (2.0)–1355 (F-serien)
 • AA2-X27 
 • AA2-X27
 • AA3-X7 eller AA7 (5-6)
 • X9
Värmepump av typen luft-till-vattenExtra utgång
 • VVM S320 (S-serien)
 • VVM 225 (F-serien) 
 • VVM 310 (F-serien)
 • VVM 320 (F-serien)
 • VVM 500 (F-serien)
 • BA-SVM 10-200 (F-serien)
 • SHB 10 (F-serien)
 • AA2-X27
 • AA3-X7 
 • AA3-X7 
 • AA3-X7 
 • AA3-X7 
 • AA3-X7 
 • AA3-X7
Typ av kontrollmodulExtra utgång
 • SMO S40 (S-serien)

 • SMO 20 (F-serien)
 • SMO 40 (F-serien)
 • AA100-X6 eller AA100-X7
 • AA2-X4 (15-17)
 • AA3-X7


Värmepumpen växlar mellan uppvärmning och kyla beroende på vädret. Niko Home Controls tryckknappar med LED och komfortsensorer måste forceras/blockeras i rätt läge via den digitala potentialfria sensormodulen för Niko Home Control (550-00210)
Konfigurera värmepumpen till automatiskt läge för att aktivera den här inställningen:

 • F-serien: via meny 4.9.2

 • S-serien: via meny 4.1

 • Hjälpkontakterna skickar signalen från värmepumpen till Niko Home Control-installationen för att växla från uppvärmning till kyla och vice versa.

Uppvärmning/kyla i flera zoner –
Omkopplingen mellan lägena uppvärmning och kyla styrs av Niko Home Control-användaren
(ingen pumpkontroll behövs)

Värmepump av typen vatten-till-vattenExtra utgång
 • S1255-S1255PC (S-serien)
 • S1155-S1155PC (S-serien)
 • F1145-F1245-F1155-F1255-F1253 (F-serien) 
 • F1345 (2.0)–1355 (F-serien)
 • AA2-X28+29 (3-11) 
 • AA2-X28+29 (3-11) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-14)
Värmepump av typen luft-till-vattenExtra utgång
 • VVM S320 (S-serien)
 • VVM 225 (F-serien)
 • VVM 310 (F-serien) 
 • VVM 320 (F-serien)
 • VVM 500 (F-serien)
 • BA-SVM 10-200 (F-serien)
 • SHB 10 (F-serien)
 • AA2-X28+29 (3-11) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-18)
 • AA3-X6 (9-14) 
 • AA3-X6 (9-14) 
Typ av kontrollmodulExtra utgång
 • MO S40 (S-serien)
 • SMO 20 (F-serien)
 • SMO 40 (F-serien)
 • AA100-X10+X11 (7-12) 
 • X2 (11-18) 
 • AA3-X6 (11-14) + X2 (1-4) 


Tilldela två extra utgångar som ”aktivera kyla (N.C.)/aktivera uppvärmning (N.O.)” via kontrollmodulen:

 • F-serien: via meny 5.4

 • S-serien: via meny 7.4.

Konfigurera värmepumpen till automatiskt läge för att aktivera den här inställningen:

 • F-serien: via meny 4.9.2

 • S-serien: via meny 4.1

 • Värmepumpens hjälpkontakter tar emot signalen från Niko Home Control-installationen för att växla från uppvärmning till kyla och vice versa.
  En hjälpkontakt kan programmeras till att blockera uppvärmningen, medan en annan blockerar kylan. Observera att en hjälpkontakts funktion inaktiveras om kontakten stängs av.
  Fem till nio hjälpkontakter finns tillgängliga beroende på vilken serie (F eller S) värmepumpen tillhör.

Exempel på HVAC-programmering finns bland Niko Home Controls programmeringsexempel.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.