Skip to main content
Skip table of contents

NIBE – Trådanslutning – Energi (via SG-klara kontakter)

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Specifika elledningar krävs.Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en ansluten kontrollenhet II.

 • Den är konfigurerad med den senaste programvaran för programmering (version 2.17 eller senare).

Du behöver följande om du vill använda Niko Home Controls energisparande rutiner (t.ex. solläge eller läge för toppbelastningsutjämning):

ELLER

i kombination med potentialfria kontaktmoduler (t.ex. Finder 22.32.0.230.1xx0)

Den smarta dubbla strömställaren kan placeras på en DIN-skena med en modulär hållare (t.ex. Legrand 412950)

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway.

 • Den är konfigurerad med den senaste programvaran för programmering (version 2.17 eller senare).

Du behöver följande om du vill använda Niko Home Controls energisparande rutiner (t.ex. solläge eller läge för toppbelastningsutjämning):

i kombination med potentialfria kontaktmoduler (t.ex. Finder 22.32.0.230.1xx0)

Den smarta dubbla strömställaren kan placeras på en DIN-skena med en modulär hållare (t.ex. Legrand 412950)

Ditt partnersystem uppfyller följande krav:

 • Det är en Nibe-värmepump eller Nibe-värmepanna i F- eller S-serien med SG-klara kontakter (klara för smart elnät).

Partnersystemet måste konfigureras så att det tillåter användning av rätt SG-klar kontakt.


Kopplingsscheman för energisparande rutiner (med SG-klara kontakter)

Tabellen nedan visar flera alternativ för hur du kan använda Niko Home Control med ditt Bosch-system och aktivera Niko-rutiner (solläge och läge för toppbelastningsutjämning).

Inställning av Niko Home Control

Kopplingsschema

Aktivera en Niko-rutin med en partner

ett Niko Home Control-bussystem (ansluten kontrollenhet) med kopplingsaktor

                                                                                                        

Niko-rutin

Smart elnät-klar status (SG)

Nikos smarta elnätskontakt

Partnerkontakt

Inställning

Solläge

Forcerat på

Smart elnätsklar kontakt 1

Smart elnätsklar kontakt 2

SG-klar A (hjälpkontakt)

SG-klar B (hjälpkontakt)

På (stängd)

På (stängd)

Läge för toppbelastningsutjämning

Forcerat av

Smart elnätsklar kontakt 1

Smart elnätsklar kontakt 2

SG-klar A (hjälpkontakt)

SG-klar B (hjälpkontakt)

På (stängd)

Av (öppen)

Normalläge

Normal drift

Smart elnätsklar kontakt 1

Smart elnätsklar kontakt 2

SG-klar A (hjälpkontakt)

SG-klar B (hjälpkontakt)

Av (öppen)

Av (öppen)
ett Niko Home Control-bussystem (ansluten kontrollenhet) med smart uttag eller smart plug (trådlös brygga behövs)

ELLER

en trådlös Niko Home Control-installation (trådlös gateway) med smart uttag eller smart plug

ett Niko Home Control-bussystem (ansluten kontrollenhet) med en smart strömställare dubbel

ELLER

en trådlös Niko Home Control-installation (trådlös gateway) med en smart strömställare dubbel

Exempel på SG-klar programmering finns bland Niko Home Controls programmeringsexempel.

Parametrarna i läget för toppbelastningsutjämning och solläget bör konfigureras enligt följande:

Solläge

 • Hur mycket överbliven solenergi som behövs för att aktivera enheten: 25 % av effekten hos värmepumpens kompressor

 • Hur länge ska överbliven solenergi finnas tillgänglig innan enheten aktiveras? 10 minuter (se den tekniska manualen)

 • Minsta aktiveringstid: 30 minuter

 • Valfritt: definiera den senaste starttiden och varaktigheten för att garantera att enheten aktiveras före de toppbelastade timmarna


Läge för toppbelastningsutjämning

 • Maximal energiförbrukning: 100 % av effekten hos värmepumpens kompressor (se den tekniska manualen)

 • Minsta aktiveringstid: 30 minuter

 • Målvärde för toppförbrukning: den maximala effektnivån som stänger av enheterna

 • Typ av läge för toppbelastningsutjämning: Förutsägande

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.