Skip to main content
Skip table of contents

NIBE – API-anslutning (för energi, ventilationskontroll och uppvärmning/kyla)

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med en webbläsare och internetanslutning för att etablera uppkopplingen mellan de båda systemen.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.

Ditt partnersystem uppfyller följande krav:

 • Det är en NIBE-värmepump eller NIBE-ventilation i F-serien.

 • Det är kompatibelt med NIBE Uplink.

 • Det har en aktiv internetanslutning.

 • Det är registrerat och du har ditt NIBE Uplink-konto och lösenord till hands.Parametrarna i läget för toppbelastningsutjämning och solläget bör konfigureras enligt följande:

Solläge

 • Hur mycket överbliven solenergi som behövs för att aktivera enheten: 25 % av effekten hos värmepumpens kompressor

 • Hur länge ska den överblivna solenergin finnas tillgänglig innan enheten aktiveras? 10 minuter

 • Minsta aktiveringstid: 30 minuter

 • Valfritt: definiera den senaste starttiden och varaktigheten för att garantera att enheten aktiveras före de toppbelastade timmarna

Läge för toppbelastningsutjämning

 • Maximal energiförbrukning: 100 % av effekten hos värmepumpens kompressor

 • Minsta aktiveringstid: 30 minuter

 • Målvärde för toppförbrukning: den maximala effektnivån som stänger av enheterna

 • Typ av läge för toppbelastningsutjämning: Förutsägande

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.