Skip to main content
Skip table of contents

Zoom/panorera

Utgångspunkt

Den importerade planritningen visas i mitten av ritytan.

Zoom

Använd zoomfunktionen för att zooma in och ut från mitten av ritytan eller på ett specifikt element (placera i detta fall din markör på detta element och zooma sedan in/ut).

Du kan zooma in och ut på följande sätt:

  • med zoombalken nedtill på skärmen
  • med rullningshjulet på musen
  • med 2 fingrar på en pekplatta.

  • Du kan zooma in upp till två gånger den ursprungliga storleken hos ritytan.
  • Du kan zooma ut tills hela ritytan syns.
  • Du kan också panorera (dra) ritytan.

Panorera

Dra ritytan så här:

  1. Klicka utanför ett rum och bredvid en kontroll eller enhet.
  2. Håll musknappen intryckt och dra musen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.