Skip to main content
Skip table of contents

Värme/kyla per krets

Vad är värme/kyla per krets?

Med rutinen Värme/kyla per krets kan du ställa in uppvärmnings-/kylningsbeteendet för ett enkelt eller kombinerat system. Om systemet innehåller en cirkulationspump kommer den att styras av denna rutin. Inom systemet kan du ansluta ett ställdon till en termostat, en tryckknapp med LED och komfortsensorer eller en Digital black, 24 V.

Digital black 230V kan inte användas som termostat.

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande:

  • för en befintlig installation: en eller flera termostater, tryckknappar med LED och komfortsensorer eller Digital black, 24 V

  • för en ny installation: en eller flera tryckknappar med LED och komfortsensorer eller Digital black, 24 V

  • ett kyl- eller värmesystem (möjligen kombinerat)

  • ett eller flera ställdon

  • (valfritt) en cirkulationspump

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Klimatkontroll.

 4. Klicka på Värme/kyla per krets.

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj värme- eller kylsystemet som aktiverar rutinen.

  Klicka på plustecknet för systemet du vill inkludera i rutinen.


  Du kan endast välja ett värme- eller kylsystem. Du kan välja frigöringskontakten hos värmepannan eller värmepumpen. 

  B(valfritt) Välj en cirkulationspump som du vill aktivera när rutinen startar.

  Klicka på cirkulationspumpens plustecken.

  CVälj området/områdena som du vill värma eller kyla.

  Klicka på plustecknet för en termostat och ett ställdon för att ansluta dem till varandra.


  Du kan ansluta flera zoner.   Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.


 7. Under Parametrar ställer du in följande:

  ParameterValBeskrivningExempel
  Fördröjningstid för ställdon

  0–15 min.

  Standard: 1 min.

  Fördröjningstid för pump

  0–15 min.

  Standard: 3 min.

  Störningsskydd för pump och ventiler

  På/av


  Störningsskyddsintervall1–100 dagar

  Standard: 7 dagar

  Pushnotis som skickas när uppvärmningen inte kan slås påTextDenna text skickas när uppvärmningen inte kan slås på.
  Pushnotis som skickas när kylningen inte kan slås påTextDenna text skickas när kylningen inte kan slås på.


 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/Ot4TpL0j_a8


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.