Skip to main content
Skip table of contents

Vad är en rutin?

En rutin är en åtgärd som lägger till en färdig tillämpning. Du kommer att vägledas genom ett antal steg för att skapa denna typ av åtgärd.

Kategorier

Rutiner är indelade i olika kategorier.

Dessa kategorier och tillgängliga rutiner varierar beroende på din installationstyp.

Tabellen nedan visar kategorierna och ett exempel.

KategoriExempel
gå hemifrånnärvarosimulering
komfortscenario
larmnödfunktion
rörelsedetekteringrörelsedetektering med utomhussensor(er)
åtkomstkontrollåtkomstkontroll med ring och kom in
klimatkontrollelektrisk uppvärmning
energihanteringenergiövervakning med eko-display
fri funktionanpassad rutin
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.