Skip to main content
Skip table of contents

Ansluten kontrollenhet/trådlös gateway

Tabellen nedan visar skillnaden mellan en installation med en ansluten kontrollenhet och en trådlös gateway.

Installation medAnsluten kontrollenhet för Niko Home Control IITrådlös gateway för Niko Home Control
Vad?

Typ av ledningarBussledningarTraditionell ledningsdragning (230 V)
Lämplig förInstallation i nya byggnader och större renoveringarInstallation i befintliga byggnader och mindre renoveringar
KommunikationDe installerade busskontrollerna kommunicerar via bussledningarna med anslutna kontrollenheten för Niko Home Control II i elcentralen.De smarta kontrollerna kommunicerar trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control II.
Programmering

Niko Home Control II-programmeringsprogramvara version 2.x

När du skapar ett nytt projekt i Niko Home Control II-programmeringsprogramvara version 2.x måste du välja installationstyp:

  • Ansluten kontrollenhet
  • Trådlös gateway för Niko Home Control.

Detta val avgör vilka menyer, kontroller, enheter, enkla åtgärder och rutiner som är tillgängliga i programmeringsprogramvaran. Du kan ändra ditt val senare men då raderas hela projektet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.