Skip to main content
Skip table of contents

Vad är en logik?

Du kan skapa en logik för kontroller och enheter. Det gör det möjligt att låta en kontroll eller en enhet utföra olika åtgärder beroende på om en logik (ett villkor) är uppfylld eller inte.

Det finns fyra modeller:

ModellLogikIllustration
1

Om en logik är uppfylld måste en åtgärd utföras.

Annars händer ingenting.

2

Om en logik är uppfylld måste en åtgärd utföras.

Annars måste en annan åtgärd utföras.

3

Om logik 1 är uppfylld måste en åtgärd utföras.

Om logik 2 är uppfylld måste en annan åtgärd utföras.

Annars händer ingenting.

4

(för en tryckknapp)

Om en logik är uppfylld måste en åtgärd utföras.

Denna åtgärd beror på tryckknappens status: normal eller växling.

Mer information: se Växlingsfunktion.

Vilka kontroller och enheter kan du använda?

IFTHEN/ELSE
  • status för (virtuell(a)) enhet(er)
  • status för kontroll(er) (utom knappar)
  • status för rutin(er)
  • tidsschema(n)
  • alla enheter
  • vissa möjligheter av rutiner
  • notis(er) (push eller informativ)
  • kontroller (se Växlingsfunktion)

    Du kan välja att lämna THEN eller ELSE tom

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.