Skip to main content
Skip table of contents

Använda växlingsfunktion

Vad är en växlingsfunktion?

Du kan skapa en växlingsfunktion för följande kontroller:

 • vanliga kontroller

 • specifik dimmerkontroll

 • specifik motorkontroll

 • digital sensor, endast bussledningar

 • anslutning till externt system, endast bussledningar

 • trådlös fönster- eller dörrkontakt

Med växlingsfunktionen kan du få en knapp att utföra olika åtgärder (enkla åtgärder eller rutiner) beroende på dess läge (normal eller växling).

Om villkoret uppfylls kommer knappen att vara i antingen normalt eller i växlingsläge. 

Utgångspunkt

Procedur

 1. Klicka på kontrollen för att aktivera växlingsfunktionen.
  Resultat:
  Panelen med information visas.

 2. Klicka på Växla inaktiverat och välj Växla aktiverat för att aktivera växlingsfunktionen.
  Resultat:
  Kontrollen visas med ett "S" på ritytan.

 3. Klicka på knappen  Stäng  för att återgå till översiktsfönstret  Skapa .

 4. Skapa en Anpassad rutin  för läget Normal.

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj en kontroll som kommer att initiera rutinen.

  Klicka på kontrollen. I detta exempel väljer vi en enkel tryckknapp.
  Resultat:
  Två möjligheter visas: normal och växling. Välj normal.

  BVälj en enhet.

  Klicka på enheten.
  I detta exempel har vi valt lampan: dess startbeteende ska vara på vid 100 %, dess stoppbeteende ska vara på vid 0 %.


 5. Skapa en A npassad rutin  för läget växling.

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj en kontroll som kommer att initiera kontrollen.

  Klicka på kontrollen. I detta exempel väljer vi en enkel tryckknapp.
  Resultat:
  Två möjligheter visas: normal och växling. Välj växling.

  BVälj en enhet.

  Klicka på enheten.
  I detta exempel har vi valt lampan: dess startbeteende ska vara på vid 40 %, dess stoppbeteende ska vara på vid 0 %.


 6. Ställ in villkoren för det normala läget och växlingsläget.


  IF...THEN...ELSE...
  ExempelIf (om) det är mellan kl. 6.00 och 23.00...Then (då) är läget normalt (beteende A).

  Else (annars) är läget växling (beteende B).

  Vad?Välj ett tidsschema som ett villkor.

  Välj beteendet för kontrollen inom det tidsschemat.

  Välj beteendet för kontrollen om villkoret inte uppfylls.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

När tryckknappen trycks ner i detta exempel kommer belysningen i hallen att vara tänd till 100 % på dagen och till 40 % på natten.

https://www.youtube.com/embed/dvww59ZIP-4

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.