Skip to main content
Skip table of contents

Vad är adressering?

Adressering betyder att du anger adresserna för modulerna och kontrollerna som redan har programmerats (lagts till).

I det högra knappfältet kan du välja vad du vill adressera:

  1. Moduler
  2. Kontroller och enheter
  3. Videodörrstation
  4. Bose- och Sonos-högtalare
  5. Anslutna tjänster
  6. DALI-enheter

Du kan välja ordningen i vilken du adresserar dessa. Därför du startar från samma startpunkt i alla fallen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.