Skip to main content
Skip table of contents

Skapa och förändra profiler i mobilappen

Utgångspunkt

Skapa en profil i mobilappen

  1. Klicka på Lägg till profil.
  2. I fönstersektionen Allmänt fyller du i profilnamnet.


  3. I fönstersektionen Säkerhet ställer du in om profilen är aktiv eller inte och definierar du ett lösenord för profilen.


  4. I fönstersektionen Funktioner aktiverar eller inaktiverar du åtkomstkontroll, energi, notiser och konfiguration.


  5. I fönstersektionen  Rum, enkla åtgärder och rutiner visar eller döljer du rum och/eller enkla åtgärder och/eller rutiner på din mobil eller surfplatta.


    Niko rekommenderar att funktionen ”Konfiguration” stängs av för app-profiler som har avmarkerat rum eller åtgärder/rutiner.


Förändra en profil i mobilappen

  1. Klicka på profilen i mobilappen.
  2. Gör de nödvändiga ändringarna (se steg 2 till 4 i proceduren ovan).
  3. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Översikt.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.