Skip to main content
Skip table of contents

Redigera notiser

Utgångspunkt

Procedur

  1. I den högra panelen klickar du på knappen Redigera bredvid notisen du vill redigera.
    Resultat:
    Panelen för motsvarande rutin eller logik visas.
  2. Redigera notisen.
  3. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Översikt.


Du kan också redigera notiser genom att klicka på åtgärden på ritytan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.