Skip to main content
Skip table of contents

Integrering med partnermärken

Inledning

Detta ämne beskriver integreringen av produkter från partnermärken i Niko Home Control II.

Här kan du se vilka produkter från våra partnermärken som du kan länka och deras funktion.

Utgångspunkt

 • Din Niko Home Control-installation har registrerats på mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Du har uppfyllt de nödvändiga  kraven  för både Niko Home Control och partnersystemet.

 • Systemet du vill länka är installerat och redo att användas.

 • Du har alla dina inloggningsuppgifter till hands.

 • Din Niko Home Control-installation och, i vissa fall, den anslutna tjänsten du vill länka är online.

 • Du är i översiktsfönstret Översikt.

Procedur

 1. Klicka på Hantera anslutna tjänster. Här hanterar du alla tjänster som är länkade till din installation.

 2. I avsnittet Tillgängliga tjänster klickar du på pilen bredvid den anslutna tjänst du vill länka till din installation.

 3. Beroende på vilken ansluten tjänst du väljer:

  1.  Tjänsten kan aktiveras med ett klick på knappen Aktivera.

  2. Tjänsten kräver att en specifik åtgärd aktiveras.

 4. Följ aktiveringsproceduren. Den skiljer sig åt mellan de olika partnermärkena.
  Resultat: Partnermärket dyker upp i din app och/eller på din pekskärm inom några minuter. Om den anslutna tjänsten ska användas i en rutin måste den läggas till som en enhet i menyn Skapa i Niko Home Controls programvara för programmering.
  Partnerns logotyp läggs till i avsnittet Aktiverade tjänster i menyn Översikt.

 • Extra programmering och, för vissa partner, extra adressering krävs i Niko Home Control II-programvaran för programmering om du vill länka partnermärkets funktioner till din installation.
  Exempel:

  • När du trycker på den vanliga ”allt av”-knappen aktiveras ventilationsboosten i din DucoBox för att fräscha upp luften inomhus.

  • Med rutinen Solläge kan du boosta varmvattnet hemma när det finns tillräckligt med solenergi.

 • Om aktiveringsproceduren misslyckas läggs partnerlogotypen till i avsnittet Aktiverade tjänster, men en röd linje eller cirkel bredvid logotypen anger att proceduren misslyckats.

   

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.