Skip to main content
Skip table of contents

HVAC per termostat

Vad är HVAC per termostat?

Med rutinen HVAC per termostat kan du länka en eller flera HVAC-inomhusenheter för uppvärmning eller kylning med en HVAC-termostat. 

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande:

  • en HVAC-termostat

  • en eller flera interna HVAC-enheter 

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Klimatkontroll.

 4. Klicka på HVAC per termostat.

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj en HVAC-termostat för att styra inomhusenheterna.

  Klicka på plustecknet för termostaten du vill inkludera i rutinen.

  Du kan endast välja ett värme- eller kylsystem. Du kan välja frigöringskontakten hos värmepannan eller värmepumpen. 

  BVälj en HVAC-masterinomhusenhet. Denna inomhusenhet mäter temperaturen.

  Klicka på plustecknet för HVAC-masterinomhusenheten.

  C(valfritt) Välj en eller flera HVAC-inomhusenheter som slav till mastern i steg B.

  Klicka på plustecknet för HVAC-slavinomhusenheten.


  Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.


 7. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Video

Ta en titt på ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/AISv9JuG0p0


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.