Skip to main content
Skip table of contents

DALI Light Experience Optimiser

Ett DALI-belysningssystem har ett begränsat antal DALI-grupper per DALI-buss.

Det maximala antalet DALI-grupper per DALI-buss är 16.

Om antalet grupper är för få för din Niko Home Control-konfiguration kan du använda det här verktyget för att prioritera dina åtgärder och rutiner för gruppering.

Utgångspunkt

 • Du har skapat de nödvändiga DALI-enheterna.

 • Du har skapat enkla åtgärder och rutiner med DALI-enheterna.

 • DALI-reglerdon (DALI-lampor) är anslutna till installationen.

 • Du har fyllt centralen med minst en DALI-2-adresserbar modul.

 • Din dator är ansluten till installationen.

 • Du har adresserat minst den/de DALI-2-adresserbara modulen/modulerna.

 • Du har adresserat DALI-enheterna.

 • Du är i steget Projektvalidering för uppladdning av ditt projekt.

 • En varning för problem med DALI-gruppering visas.

s16_01_00_220_001.png

Procedur

 1. Klicka på knappen Avbryt.

 2. Klicka på Skapa i menyn.
  Resultat: Översiktsfönstret Skapa visas.

  s16_01_00_220_002.png
 3. I det högra knappfältet klickar du på knappen Verktyg.
  Resultat: Panelen Verktyg visas.

 4. Om den inte öppnas klickar du på pilen bredvid kategorin Light Experience Optimiser.

  s16_01_00_220_003.png
 5. Klicka på DALI Light Experience Optimiser.

  s16_01_00_220_004.png
 6. Klicka på Grupperingsproblem för att se på vilken DALI-modul och DALI-buss problemet finns.

  s16_01_00_220_005.png
 7. På planritningen klickar du på plustecknet för de enkla åtgärder och rutiner du vill ha i din prioriteringslista.
  Resultat: De enkla åtgärderna och rutinerna läggs till i den högra panelen.

  s16_01_00_220_006.png
 8. Använd pilarna bredvid de enkla åtgärderna och rutinerna för att ändra ordningen på listan.

 9. Klicka på Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

 10. Ladda upp konfigurationsfilen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.