Skip to main content
Skip table of contents

Åtkomstkontroll med extra ringknapp

Vad är åtkomstkontroll med extra ringknapp?

Med rutinen Åtkomstkontroll med extra ringknapp kan du ansluta en vanlig tryckknapp eller en vanlig ringknapp (med tryckknappsgränssnitt) till en pekskärm, ett ljud eller ett dörrlås. Om du trycker på tryckknappen kommer ljudet att höras under en konfigurerbar tidsperiod. Du kan överföra påringningen till en pekskärm. Om du vill kan du ta emot påringningen på pekskärmen och öppna dörren. Det är också möjligt att länka denna rutin till andra enkla åtgärder eller rutiner och att aktivera dessa eller inte när en påringning kommer in.

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande:

  • en videodörrstation

  • en ringknapp

  • ett dörrlås

  • ett ljud

  • alla enkla åtgärder eller rutiner som du vill inkludera i denna rutin.


Det är också möjligt att lägga till fler kontroller och enheter än dessa i denna lista.


 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Åtkomstkontroll.

 4. Klicka på Åtkomstkontroll med extra ringknapp.

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeHur?
  A

  Klicka på plustecknet för den kontroll du vill använda som ringknapp.

  B
  (valfritt) Klicka på ljudets plustecken. Detta ljud aktiveras tillsammans med pekskärmen.
  C

  (valfritt) Klicka på dörrlåsets plustecken.

  D

  (valfritt) Klicka på plustecknet för en enkel åtgärd eller en rutin.
  I detta exempel väljer vi att tända belysningen i hallen.


 7. Under Parametrar ställer du in följande:

Parameter

Val

Beskrivning

Exempel

Ringsignal på pekskärm

listruta

Välj en ringsignal i listrutan.

Tid när dörrklockan är aktiv

0–59 min. 59 sek.

Standard: 5 sek.

Tid när dörrlåset är aktivt

0–59 min. 59 sek.

Standard: 5 sek.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/Zr5_26bO2gA


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.