Skip to main content
Skip table of contents

Åtkomstkontroll för motoriserade dörrar

Vad är åtkomstkontroll för motoriserade dörrar?

Tack vare rutinen Åtkomstkontroll för motoriserade dörrar kan du styra en motoriserad dörr, (t.ex. garageport) och spåra dess status.

Denna rutin tar hänsyn till följande element:

 • dörrkontakt eller digital sensorkontakt som anger om dörren är stängd
 • (valfritt) digital sensorkontakt som anger om den motoriserade dörren är i rörelse.
  Varning: motortypen måste ha stöd för denna funktion.

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande kontroller och enheter :
  • dörrkontakt eller digital sensorkontakt som anger om dörren är stängd
  • kontakt med vilken den motoriserade dörren styrs
  • (valfritt) digital sensorkontakt som anger om den motoriserade dörren är i rörelse
  • (valfritt) LED-kontroll
 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.
 2. Välj rummet så här:
  • Välj Rum i listrutan.
  • Klicka på rummet på ritytan.
 3. Klicka på pilen bredvid kategorin  Åtkomstkontroll.
 4. Klicka på Åtkomstkontroll för motoriserade dörrar.
 5. Ge rutinen ett namn.
 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  A

  (valfritt)
  Välj
  kontrollen
  med vilken
  rutinen
  startas.

  TIPS: om du endast vill styra den motoriserade dörren med appen eller pekskärmen ska du inte välja en kontroll i detta steg

  Klicka på plustecknet för kontrollen du vill inkludera i denna rutin.

  B

  Välj
  kontakten
  med vilken den motoriserade
  dörren
  styrs

  Klicka på plustecknet för kontakten med vilken den motoriserade dörren styrs.

  C

  Välj den
  dörrkontakt
  eller digitala
  sensorkontakt
  som anger om den motoriserade dörren är stängd

  Klicka på plustecknet för den dörrkontakt eller digitala sensorkontakt som anger om den motoriserade dörren är stängd.

  ELLER

  D

  (valfritt)
  Välj den digitala sensorkontakt som anger om den motoriserade dörren är i rörelse

  Klicka på plustecknet för den digitala sensorkontakt som anger om den motoriserade dörren är i rörelse

 7. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.