Skip to main content
Skip table of contents

Anpassad rutin

Vad innebär Anpassad rutin?

Rutinen Anpassad rutin är en rutin för att utföra Niko Home Control-programmeringen, som inte är förinställd. Om du inte hittar en lämplig rutin bland de befintliga rutinerna kan du skapa en själv med Anpassad rutin.
En Anpassad rutin försätter en eller flera enheter i ett fast konfigurerat tillstånd. Om du trycker på den anslutna tryckknappen kommer rutinens startbeteende att aktiveras. Om du trycker på tryckknappen igen kommer rutinens stoppbeteende att aktiveras.

Utgångspunkt

 • Du har till exempel skapat följande kontroller och enheter:

  • ett ventilationssystem

  • en tryckknapp med LED

  • en belysningskrets till/från

  • alla enheter som du vill använda i denna rutin.

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan eller välj det från listrutan. 

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin  Fri funktion.

 4. Klicka på Anpassad rutin.

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj kontrollen/kontrollerna med vilka du vill starta och stoppa rutinen.

  Klicka på plustecknet för kontrollerna du vill inkludera i rutinen.

  BVälj enheterna du vill styra med kontrollen/kontrollerna från beteende A.

  1 Klicka på enheternas plustecken.
  I detta exempel använder vi en till/från-lampa och ett ventilationssystem.

  2 Under START kan du definiera beteendet som en enhet måste visa när rutinen startar. Du kan även återanvända en enhet.
  I detta exempel tänder vi lampan och sätter ventilationssystemet i det högsta läget.

  3 Under STOPP kan du ställa in stoppbeteendet för varje enhet.
  I detta exempel släcks lampan omedelbart och ventilationssystemet växlar till medelhög hastighet efter tio minuter.


 7. Under Parametrar ställer du in följande:

  ParameterValBeskrivningExempel
  LED-indikeringens beteende

  LED-indikeringen och/eller app-ikonen tänds:
  -när alla enheter från beteende B har antagit värdet för startbeteendet
  -när rutinen startas.
  Återkoppling när startbeteendet är aktivt

  Text


  Lägg här till texten som du vill se med app-ikonen. 
  Högst 20 tecken
  Standardtext: Aktiverad
  Återkoppling när startbeteendet inte är aktivt

  Text


  Lägg här till texten som du vill se med app-ikonen. 
  Högst 20 tecken
  Standardtext: Avaktiverad
  Stoppa rutinen automatiskt efter en viss tidsperiodPå/av
  1 min. - 23 h. 59 min. 59 sek.
  Ställ in tiden.
  Starta rutinen automatiskt efter en viss tidsperiodPå/av
  1 min. - 23 h. 59 min. 59 sek.
  Ställ in tiden.

Minst en kontroll eller enhet krävs för både beteende A och beteende B. Om du inte lägger till denna kontroll eller enhet visar rutinsymbolen en varning. Under beteendet visas följande meddelande: du måste lägga till minst en kontroll eller enhet för att slutföra rutinen.

Video

Ta en titt på ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/1HZjvMYsgrk


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.