Skip to main content
Skip table of contents

Adressera moduler

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Moduler.
  Resultat:

  • Panelen Adressera moduler öppnas och visar en översikt över alla moduler i elcentralen/-centralerna.

  • Textfältet bredvid de oadresserade modulerna är tomt.

  • En blå linje visas på ritytan ovanför modulen för vilken adresseringen förväntas.

  • I översikten visas numret i blått.

 2. Tryck på adresseringsknappen för modulen i centralen för att ange den unika adressen i programmeringsprogramvaran. Följ ordningen i programmeringsprogramvaran.
  Resultat:
  Adressen visas i textfältet bredvid modulen.

   

  Om du vill ändra ordningen eller hoppa över en modul väljer du önskad modul i centralöversikten och trycker sedan på knappen ADRESS på modulen.

  Du kan också ange adresserna manuellt. Adressen anges på modulen.

 3. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Adressera.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/tKppaDoi1uo


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.