Skip to main content
Skip table of contents

Videodörrstation (550-2200X)

Beskrivning

Med denna videodörrstation för infälld montering kan de boende se och kommunicera med en besökare. Om ett dörrlås är kopplat till Niko Home Control-installationen kan de dessutom släppa in besökaren. Samtidigt går det att aktivera en manuell åtgärd som är kopplad till påringningen. Videodörrstationen finns med en eller två bakgrundsbelysta pekknappar. Det finns alltid ett lämpligt alternativ för användning i olika situationer.

 • en separat bostad

 • en bostad med en privat del och en praktik

Översikt

Drift

När besökaren ringer på genom att trycka på en av pekknapparna aktiveras HD-kameran och samtalsanslutningen (full duplex). Besökaren hör automatiskt Nikos väntmusik som bekräftelse på samtalet.  Pekknapparna är piezo-knappar som är motståndskraftiga mot slitage och vandalism. De reagerar även om besökaren bär handskar. 

Via connected controllern skickas samtalet till Niko Home Control-pekskärmen och eventuellt även till din smartphone eller surfplatta med Android- eller iOS-app. De senaste 20 samtalen sparas av pekskärmen så att du kan se vem som varit i närheten av din dörr. Vi rekommenderar minst en pekskärm för varje installation utöver smartphones och/eller surfplattor eftersom en kabelansluten enhet alltid är mer pålitlig än en mobil enhet. Connected controllern fungerar som en SIP-server (telefonväxel). Se Ansluten kontrollenhet.


På pekskärmen kan den boende:

 • se vem som står utanför dörren (HD-kamera).

 • godkänna eller avvisa samtalet.

 • kommunicera med besökaren. Tack vare full duplex-anslutningen går det att prata i båda riktningar samtidigt och det uppstår inga avbrott i samtalstrafiken. Störande ljud från omgivningen minimeras till ett minimum.

 • släppa in besökaren om ett dörrlås är kopplat till Niko Home Control-installationen.

 • justera besökarens samtalsvolym.

 • justera volymen på den egna mikrofonen (slå av, slå på ljud ).

 • se vem som stått utanför dörren eftersom de senaste 20 påringningarna sparas.

 • aktivera en manuell Niko Home Control om denna åtgärd är kopplad till en ringklocka. Till exempel kan användaren öppna garageporten eller tända belysningen på uppfarten när det kommer ett inkommande samtal.

 • aktivera påringnings-/insläppningsfunktionen som låser upp dörrlåset när det ringer på dörrklockan. Kunder och besökare kan därmed gå in i klinikens väntrum utan att någon behöver öppna dörren på manuell väg. Pekskärmen visar tydligt när den här funktionen är aktiv.

 • visa samtalshistorik med bild (även möjligt i Niko Home-appen).

 • övervaka vad som händer utanför dörren med en kika ut-funktion (med bild) (även möjligt via Niko Home-appen).

Installation

Kopplingsschema

Bussledningar (PoE)                                                                                                                   Traditionella ledningar (PoE)
Bussledningar (24 V)                                                                                                             Traditionella ledningar (24 V)

I en traditionell installation, gatewayen kan inte anslutas till videodörrstationen via Wi-Fi. Den måste anslutas via Ethernet-kabel (trådbundet).

Mått

Ansluta och montera videodörrstationen


 • Varje enskild videodörrstation kan endast anslutas till en Niko Home Control-installation.

 • Den boende måste ha ett säkert WiF-nätverk (om Niko Home Control-applikationen används).

 • Högst tre videodörrstationer kan anslutas per Niko Home Control-installation.

 • Anslut maximalt 10 Niko Home Control IP-enheter (pekskärm, smartphone, surfplatta) till installationen.

 • Namnskylten måste installeras för att säkerställa god samtalskvalitet.


 1. Montera videodörrstationens infällningsdosa infälld i ytterväggen.

 2. Drag en partvinnad kabel (UTP, FTP eller STP) till infällningsdosan.

 3. Anslut trådarna från kabeln till insticksterminalerna på videodörrstationen.

 4. Säkra kabeln i kabelbindningen för korrekt åtdragning.

 5. Montera videodörrstationen på infällningsdosan med hjälp av skruvar. Respektera den partvinnade kabelns böjradie.

 6. Gravera in texten som användaren valt på baksidan av namnskylten med spegelvänd text (se schemat).

 7. Fäst namnskylten med dubbelhäftande tejp som medföljer.

 8. På sidan av elcentralen, anslut en RJ45-kontakt till kabeln enligt T568B-standarden. Anslut RJ45-kontakten till utgången för Power Ethernet-strömförsörjningen. PoE-strömförsörjning fungerar som strömförsörjning åt videodörrstationen.

 9. Använd en RJ45-RJ45-patchkabel för att ansluta PoE-strömförsörjningen till connected controllerns RJ45-port 1, 2 eller 3 (eventuellt med en extra strömställare).

För att ansluta pekskärmen, se Pekskärm.

Så snart du slutfört installationen slår du på strömmen för att programmera videodörrstationens inställningar. Efter cirka en minut hör du en kort signal från videodörrstationen. 

Programmera videodörrstationen

Du programmerar videodörrstationen med hjälp av en avancerad åtgärd i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
För varje avancerad åtgärd väljer du en pekknapp på videodörrstationen som du kopplar till en ring-/låsfunktion. För den här åtgärden bestämmer du ringsignalen för väntmusiken, ringsignalens varaktighet och dörrlåset. Slutligen kan du även välja att ignorera ett avvisat samtal på alla andra smarta enheter (app and pekskärmar). För mer information om dessa avancerade åtgärder, se programvarumanualen för Niko Home Control II.

Felsökning

Besökaren hör inte Nikos väntmusik.

Dålig kontakt vid anslutningsterminalen

Kontrollera kabelanslutningarna och anslutningsterminalerna

Felaktig anslutning

Kontrollera om kablarna är korrekt anslutna:

 • frå ”UT”-porten på PoE-strömförsörjningen till videodörrstationen.

 • från ”IN”-porten på PoE-strömförsörjningen till connected controllerns RJ45-port 1, 2 eller 3.

Båda de gröna lysdioderna på PoE-strömförsörjningsportarna måste lysa.

Den boende mottar ingen signal från videodörrstationen på sin pekskärm, smartphone eller surfplatta. Han hör bara en kort signal (+/- 1 s) på videodörrstationen.

Otillräckligt eller inget WiFi-nätverk

Kontrollera att:

 • korrekt WiFi-nätverk har valts.

 • WiFi-signalen är tillräckligt stark.

Förlegat operativsystem

Kontrollera att något av följande operativsystem finns installerat:

 • iOS-version 6.0 (eller senare)

 • Android-version 4.0 (eller senare) för bild och ljud (Android-version 2.3 för endast ljud)

Ljud- och bildkvaliteten är otillräcklig

Dåligt WiFi-nätverk

Kontrollera att WiFi-signalen är tillräckligt stark.

Överbelastat nätverk


Dålig kontakt vid anslutningsterminalen

Kontrollera kabelanslutningarna vid anslutningsterminalerna.

Du ser inga dörrar på skärmen när det kommer ett inkommande samtal.

Inget dörrlås är kopplat till den avancerade åtgärden.

Se programvaruhandboken för Niko Home Control II.

Den boende mottar ingen bild- eller ljudsignal.

Niko Home Control-applikationen har helt lagt av.

Öppna Niko Home Control-applikationen. Låt Niko Home Control-applikationen köra i bakgrunden hela tiden.

Den boende ser bildsignalen men hör inte ringsignalen.

Stäng av mitt ljud-funktionen (stäng av, sätt på ljud) på din pekskärm, smartphone eller surfplatta är aktiverad.

Stäng av den här funktionen på din enhet.


Tekniska data

Videodörrstation

 • Försörjningsspänning: 48 VDC ± 10 %

 • Energiförbrukning: 5 W

 • omgivningstemperatur: -30−60°C

 • mått infällningsdosa: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)

 • mått videodörrstation: 256 x 110 mm (HxB)

 • upplösning HD-kamera: 720 horisontella TV-linjer

 • kameravinkel: 130°

 • ljuskänslighet: 1 lux

 • montering: infälld montering

 • kapslingsklass: IP53

 • CE-märkt

PoE-strömförsörjning

 • lämplig för pekskärm (550-20102) och videodörrstation (550-22001 och 550-22002)

 • typ IEEE 802.3af

 • matningsspänning: 96–264 VAC

 • utspänning: 48 V

 • uteffekt: 15,4 W

 • data in via RJ45-port

 • data och strömförsörjning ut via RJ45-port

 • indikatorlampor:

  • LED 1 (PÅ): grön om korrekt matningsspänning

  • LED 2 (FEL): röd om felmeddelande

  • LED 3 (ANSLUT): grön om korrekt detektering och anslutning

 • drifttemperatur: 0–40 °C

 • förvaringstemperatur -25–65 °C

 • mått: 36 x 65 x 140 mm (H x B x D)

 • CE-märkt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.