Skip to main content
Skip table of contents

Pekskärm

Beskrivning

Med denna pekskärm kan du bekvämt styra hela Niko Home Control-installationen från en central punkt: tända/släcka och dimma belysningen, kontrollera temperaturen, köra jalusier eller persienner till önskat läge, övervaka energiförbrukningen och installationens status …Tack vare en inbyggd ljussensor anpassar sig skärmens ljusstyrka till omgivningsljuset.


Tack vare anslutningen till videodörrstationen för Niko Home Control är åtkomstkontroll också möjligt från och med nu (se videodörrstation). Det innebär att du kan svara på inkommande samtal och kontrollera missade samtal. En LED-indikering visar eventuella missade påringningar, även när enheten är i standby-läge.


Denna nya pekskärm v.3 (550-20102) ersätter helt pekskärm v.2 (550-20101). I en befintlig Niko Home Control-installation kan den både ersätta och komplettera denna pekskärm. Kabelanslutningen till hemnätverket säkerställer dessutom en permanent anslutning. OBS: Vi rekommenderar att minst en pekskärm anskaffas utöver smartphones och/eller surfplattor eftersom en kabelansluten enhet alltid är mer pålitlig än en mobil enhet. NB: pekskärmens programvara kan uppgraderas och nedgraderas. Därför fungerar pekskärmen felfritt tillsammans med både Niko Home Control I- och Niko Home Control II-installationen.

Översikt

Drift

Startskärmen visar en översikt över de valda kontrollerna.

Användaren bestämmer vilka rum och vilka kontroller som ska visas på översikten för varje pekskärm. Bara de funktioner eller rum som är relevanta för den kontrollpunkten visas. Pekskärmsprofiler skapas i programmeringsprogramvarans översikt (se programvaruguiden för Niko Home Control på vår webbplats för mer information).

I menystrukturen till vänster kan du navigera mellan:

 • Översikt
 • kontroll
 • energi
 • åtkomst
 • notiser

Se användarhandboken för Niko Home Control för mer information om var och en av dessa rubriker.

Installation

bussledningar

 • Anslut pekskärmen med RJ45 port 1, 2 eller 3 på connected controllern (eller med en strömställare). Använd en partvinnad kabel (helst en isolerad FTP eller STP). Både pekskärmen och connected controllern är försedda med en RJ45-port. Därför måste RJ45-kontakterna vara kopplade till kabeln för att ansluta connected controllern på den ena sidan och pekskärmen på den andra.
 • Pekskärmen kan förses med ström via Power over Ethernet (PoE) via samma partvinnade kabel, för vilket du använder Niko PoE-strömförsörjningen (550-00502). Alternativt kan du använda en separat strömförsörjningskabel som du ansluter till en separat 24 VDC-strömförsörjningsmodul i elcentralen. I så fall behöver du en 24 V-strömkabel, exempelvis en SVV-, JYSTY- eller TPVF-kabel utöver den partvinnade kabeln.

Traditionella ledningar

 • Anslut pekskärmen till Power-over-Ethernet-strömförsörjningen (550-00502). Använd en partvinnad kabel (helst en isolerad FTP eller STP).
  Anslut därefter PoE-strömförsörjningen med en partvinnad kabel till din nätverksrouter. Anslut gatewayen till din router via en UTP-kabel eller ditt WiFi-nätverk (se Installera gatewayen).
 • Pekskärmen kan förses med ström via Power over Ethernet (PoE) via samma partvinnade kabel, för vilken du använder Niko PoE-strömförsörjningen (550-00502).
  Alternativt kan du inkludera en separat strömförsörjningskabel som du ansluter till en separat 24 V DC-strömförsörjningsmodul i elcentralen.
  I så fall behöver du en 24 V-strömkabel, exempelvis en SVV-, JYSTY- eller TPVF-kabel utöver den partvinnade kabeln.

Kopplingsscheman

Bussledningar

Traditionella ledningar

Mått

Ta med i beräkningen måtten för monteringsfästena och pekskärmen på bilderna nedan för att fastställa den exakta placeringen för pekskärmen på väggen.


 • Montera pekskärmen:
  • i ögonhöjd för optimal synlighet (± 150 cm).
  • Montera INTE pekskärmen i direkt solljus,
  • i omedelbar närhet till en öppen spis, varmluftsfläkt eller annan värmealstrande källa,
  • på fuktiga platser.
 • Montera pekskärmen på väggen med en standardinfällningsdosa med ett djup på minst 40 mm.
 • Horisontellt måste infällningsdosans mitt sitta minst 130 mm från andra väggar, dörrar osv.
 • Totalt tio pekskärmar, smartphones eller datortillämpningar kan användas per installation.

Använd en borr (med 6-mm diameter) för att borra ett 40 mm-hål för varje plugg. Om du borrar i trä kommer du inte att behöva pluggarna. Då behövs bara ett 20 mm-borrhål som du borrar med en 3 mm-diametersborr.


Följ stegen nedan för att montera pekskärmen:

 1. Skruva fast monteringsplattan på väggen med hjälp av de fyra medföljande skruvarna och pluggarna.


  • Montera monteringsplattan centralt ovanpå infällningsdosan.
  • Kontrollera att monteringsplattan sitter vågrätt.
  • Ojämnheten hos väggen får inte överskrida 2 mm
 2. Anslut den gröna skruvkontakten som medföljer 24 V-strömförsörjningskabeln och respektera polariteten som anges på pekskärmens baksida.

  • Om du använder en PoE-strömförsörjning behöver du ingen separat 24 V-strömkabel. 
  • Använd bara Niko PoE-strömförsörjningstyp IEEE802.3af.
  • Den gröna skruvkontakten som medföljer (24 V-strömförsörjning) passar för en koppardiameter på max 1,5 mm².  3. Montera en RJ45-kontakt på den partvinnade kabeln (UTP, STP eller FTP) enligt T568B.
 4. Anslut RJ45-kontakten och, i förekommande fall, 24 V- strömkabeln till pekskärmen. 
 5. Häng pekskärmen på monteringsplattan och pressa den nedåt mot väggen med en smidig rörelse. Dra åt pekskärmen med hjälp av den medföljande insexnyckeln.

Programmera pekskärmen

 • Lägg till pekskärmen på programmeringsprogramvarans översikt. Alla åtgärder som skapats kopplas automatiskt till pekskärmen.
 • Indikera i pekskärmsprofilen vilka rum och åtgärder du vill styra via denna pekskärm.

För mer information om hur man skapar pekskärmsprofiler hänvisar vi till Niko Home Control-programvaruguiden på vår webbplats. Inledande aktivering

Inledande aktivering

Pekskärmen fungerar direkt efter att den anslutits. Du behöver inte vidta fler åtgärder om du inte ser ett meddelande som säger att en programvaruuppdatering för USB-minnet behövs.

Gör så här:

 1. Ladda ned Niko Home Control pekskärmsprogramvara 2.0 här.
 2. Spara programvaran på ett USB-minne.
 3. För in USB-minnet i porten som sitter under pekskärmen, fig. s. 17
 4. Följ instruktionerna på pekskärmen.

Senare uppdateringar kommer att installeras automatiskt. Det behövs inget USB-minne för dessa. Pekskärmen kontrollerar varje dag att programvaran är uppdaterad. En aktiv internetanslutning krävs.

Underhåll av pekskärmen

Använd en torr eller lätt fuktad duk för att rengöra pekskärmen. Använd inte diskmedel eller andra rengöringsmedel.

Felsökning

Inget visas på skärmen.Kommunikationsfel
Kontrollera om nätverkskommunikation är möjlig mellan pekskärmen och connected controllern.
Du kan inte driva installationen

Återställ pekskärmen.

Använd ett uträtat gem för att trycka på återställningsknappen. Du behöver inte montera isär pekskärmen.


Tekniska data

Pekskärm

 • Försörjningsspänning: 24 VDC (± 10 %) (SVV, JYSTY, TPVF, etc.) eller Power over Ethernet (PoE) (UTP, STP, FTP) (48 VDC)
 • elförbrukning: 500 mA (24 VDC) eller 250 mA (PoE 48 VDC)
 • Omgivningstemperatur:
  • vid drift: 0 – 40 °C
  • förvaring och transport: -10–65 °C
 • ethernet-anslutningshastighet: 10–100 Mbit/s
 • CE-märkt
 • storlek: 124 x 192 x 20 mm (HxBxD)
 • skärmstorlek: 7”
 • skärmupplösning: 1 024 x 600
 • vikt: 570 g (exklusive kontaktdon och skruvar)

PoE-strömförsörjning

 • Lämplig för pekskärm (550-20102) och videodörrstation (550-22001 och 550-22002)
 • typ IEEE 802.3af
 • matningsspänning: 96–264 VAC
 • utspänning: 48 V
 • uteffekt: 15,4 W
 • data in via RJ45-port
 • data och strömförsörjning ut via RJ45-port
 • indikatorlampor:
  • LED 1 (PÅ): grön om korrekt matningsspänning
  • LED 2 (FEL): röd om felmeddelande
  • LED 3 (ANSLUT): grön om korrekt detektering och anslutning
 • drifttemperatur: 0–40 °C
 • förvaringstemperatur -25 – +60°C
 • mått: 36 x 65 x 140 mm (H x B x D)
 • CE-märkt


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.