Skip to main content
Skip table of contents

Underhåll och felsökning av den trådlösa batteridrivna strömställaren, fyrdubbel, Zigbee®

Byta ut batteriet

Demontera strömställaren, se Demontera den trådlösa batteridrivna strömställaren, fyrdubbel, Zigbee®

Dra ut det tomma knappcellsbatteriet ur batterifacket. Lägg det i återvinningskärlet och håll batteriet utom räckhåll för barn

För in ett CR2450-knappcellsbatteri i batterifacket

Sätt ihop monteringen igen, se Installera den trådlösa batteridrivna strömställaren, fyrdubbel, Zigbee®

Återställningsläge

Det finns tre sätt att återställa den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren:

Återställa fabriksinställningar

En fabriksåterställning av den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren kopplar bort den från din Niko Home Control-installation eller ditt tredjepartssystem och tar bort all data på den enheten. Du måste parkoppla den enheten igen för fristående eller ansluten användning

Håll inne PROGRAM-knappen i 2 sekunder tills den blåa LED-lampan blir aktiv. Släpp PROGRAM-knappen

Håll inne PROGRAM-knappen igen i 10 sekunder. Den blåa LED-lampan börjar blinka

Den blåa LED-lampan är aktiv i 4 sekunder och stängs sedan AV igen. Den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren återställs

Omstart

En omstart kopplar bort den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren från din Niko Home Control-installation eller ditt tredjepartssystem, men rensar inte enhetens data. Strömställaren kan användas igen i det konfigurerade Zigbee-nätverket®.

Dra ut knappcellsbatteriet ur batterifacket 

Vänta i minst 45 sekunder innan du sätter i batteriet, eller tryck flera gånger på strömställarknappen för att ladda ur all el

Sätt tillbaka CR2450-knappcellsbatteriet i batterifacket
Återställning av Zigbee®-nätverk

Funktionen för återställning av Zigbee®-nätverket rensar hela Zigbee®-nätverket, inklusive de aktiva Zigbee®-enheternas nätverkskanal och nätverks-ID.

Från och med version 2.16 av Niko Home Control kan en återställning av ett Zigbee®-nätverk påbörjas av programvaran för programmering via diagnostiksidan: Diagnostiksida > Nätverksinställningar > Återställ Zigbee-nätverk.

Det är bara aktiva Zigbee®-enheter som får återställningsmeddelandena och lämnar nätverket med sina interna konfigurationsdata rensade. Dessa enheter kan återanvändas i ett annat Zigbee®-nätverk utan att de behöver återställas manuellt.

Aktiva enheter är exempelvis 230 V-drivna enheter som alltid ”lyssnar” på Zigbee®-nätverket. Trådlösa batteridrivna Zigbee®-enheter är bara aktiva när de används och 90 sekunder efteråt. De trådlösa batteridrivna enheterna tar inte emot meddelandet om systemåterställning om de inte är aktiva. Det rekommenderas att trådlösa batteridrivna enheter återställs manuellt (se Fabriksåterställning) innan de används i ett annat Zigbee®-nätverk.

Uppgradera den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren

När en uppgradering finns tillgänglig informeras du i den senaste versionen av Niko Home Control-programvaran eller Niko Home-appen. Alla Zigbee®-enheter uppgraderas automatiskt over-the-air (OTA) en efter en. Uppgraderingen av Zigbee®-enheter startar inom max. 6 timmar efter att gatewayen eller den anslutna kontrollenheten uppgraderas.

En OTA-uppgradering anges inte via feedback-LED. Enheten fortsätter fungera om RF-anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan inte är närvarande under OTA-begäran. För mer detaljerad information, se LED-beteende.

När en uppgradering misslyckas meddelas du i Niko Home Control-programvaran eller Niko Home-appen. Zigbee®-enheten förblir funktionell tillsammans med den tidigare installerade mjukvaruversionen.

Byta ut den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren

 1. Ta bort den trasiga fyrdubbla trådlösa batteridrivna strömställaren och installera en ny. Se Installation.
 2. Öppna Niko Home-appen.
 3. Ta bort/radera den defekta Zigbee® -enheten via hamburgermenyn (≡) > Inställningar > Enheter. 


  Från och med version 2.16 av Niko Home Control är det möjligt att ta bort en enskild Zigbee®-enhet via diagnostiksidan i Niko Home Control-programvaran för programmering (Diagnostiksida > Zigbee®-enheter > Ta bort). Om du tar bort en enskild Zigbee®-enhet tvingas den lämna nätverket och fabriksinställningarna aktiveras på den. Men när en Zigbee®-enhet är placerad utanför RF-området rensas den inte från nätverket, och kan till och med dyka upp igen i diagnostikvyn om Zigbee®-enheten återvänder till Zigbee-nätverkets RF-täckning. Vi rekommenderar att Zigbee®-enheten återställs manuellt innan den används i ett annat nätverk.

 4. Lägg till den nya Zigbee®-enheten via hamburgermenyn (≡) > Inställningar > Enheter. 
 5. Lägg till den nya Zigbee® -enheten i önskade åtgärder eller rutiner.

 6. Parkoppla den nya fyrdubbla trådlösa batteridrivna strömställaren med Niko Home Control-installationen:

Du behöver inte ta bort adressen för en trasig fyrdubbel trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare i fliken Adressering eftersom den automatiskt skrivs över när du adresserar den nya fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren.

Vanliga frågor

Vad händer med den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren när jag måste byta ut eller återställa min trådlösa gateway?

Den trådlösa gatewayen är mastern för Niko Home Control-installationen. Därför måste den adressera om Zigbee® -enheterna vid en återställning eller en ersättning.

Ibland går det att återupprätta nätverksinställningar från den defekta smarta hubben Kontakta Nikos kundtjänst för att kontrollera ifall de tidigare inställningarna kan återupprättas.

Gör så här:

 1. Med hjälp av Niko Home Control-programvaran för programmering: Adressera alla Zigbee® -enheter en efter en under fliken Adressera (Se Kopplingsprocess via Niko Home Control-programvaran för programmering)
 2. Med hjälp av Niko Home-appen: Länka alla trådlösa batteridrivna strömställare en efter en via hamburgermenyn (≡)Inställningar > Enheter > Smarta strömställare. (Se Kopplingsprocess för en Zigbee®-enhet via Niko Home-appen)
 3. För att ansluta en ny trådlös gateway, lägg till varje Zigbee® -enhet till önskad åtgärd eller rutin via samma meny.

Vad händer med den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee® -strömställaren när jag måste byta ut eller återställa min trådlösa brygga?

Den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren kan inte hitta nätverket den tidigare tillhörde. 

För att länka den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren till den nya trådlösa bryggan behöver du först fabriksåterställa den trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren. Se Återställningsläge.


Felsökning

Problem

Orsak

Åtgärd

Den batteridrivna strömställaren går inte att hitta i Niko Home-appen eller programvaran för programmeringStrömförsörjningen till Niko Home Controls trådlösa gateway är av

Slå på strömförsörjningen till trådlös gateway för Niko Home Control

Batteriet på Zigbee®-strömställaren är slut

En varning för låg batterinivå visas med hjälp av en röd LED-lampa.  Den här varningen visas bara efter att programknappen har hållits inne en längre tid (exempel: Återställ). Byt ut knappcellsbatteriet (se § Byt ut batteri). Tänk på att program-LED-lampan fortsätter vara AV när batteriets voltnivå är under den lägsta tröskeln


Mottagaren svarar aldrig när jag trycker på en Zigbee®-knapp i fristående läge

Batteriet på Zigbee®-strömställaren är slut

Zigbee®-strömställaren är inte korrekt parkopplad med mottagaren

Återställ den batteridrivna Zigbee®-strömställaren om den tidigare har parkopplats med ett Zigbee®-nätverk.  Parkoppla strömställaren med en fristående mottagare (Se § Fristående användning), Niko Home Control (Se § Konfigurera en batteridriven Zigbee-strömställare i Niko Home Control), eller ett tredje parts Zigbee®-nätverk (Se § Konfigurera en batteridriven Zigbee-strömställare i ett tredjepartssystem)

En annan batteridriven Zigbee®-strömställare är parkopplad med mottagaren

Den batteridrivna Zigbee®-strömställaren är monterad utanför mottagarens radiotäckning eller flyttas ibland utanför området

Flytta den batteridrivna Niko Zigbee®-strömställaren närmare mottagaren eller använd en RF-repeater (en 230-voltsdriven Zigbee® 3.0-enhet) inom Niko Home Control eller ett tredjepartsnätverk

Radiosignalens väg störs vilket försvagar radiosignalen

Positionera om den batteridrivna Zigbee®-strömställaren eller använd en RF-repeater (en 230-voltsdriven Zigbee® 3.0-enhet) inom Niko Home Control eller ett tredjepartsnätverk

En radiovågsblockerare eller störningskälla blockerar telegrammen från den batteridrivna Zigbee®-strömställaren till mottagaren

Positionera om den batteridrivna Zigbee®-strömställaren eller Zigbee®-mottagaren, ta bort enheten som stör eller använd en RF-repeater (en 230-voltsdriven Zigbee® 3.0-enhet) inom Niko Home Control eller ett tredjepartsnätverk

Den batteridrivna Zigbee®-strömställaren är defekt

Byt ut strömställaren. Parkoppla den nya batteridrivna Zigbee®-strömställaren med mottagaren. Enheterna kanske måste återställas först

Mottagaren svarar inte alltid när jag trycker på den batteridrivna Niko Zigbee®-strömställaren


Mottagaren befinner sig i radiotäckningens gränsområde

Installera den batteridrivna Niko Zigbee®-strömställaren närmare mottagaren eller använd en RF-repeater inom Niko Home Control eller ett tredjepartsnätverk

En radiovågsblockerare eller störningskälla blockerar telegrammen från den batteridrivna Niko Zigbee®-strömställaren till mottagaren

Positionera om den batteridrivna Niko Zigbee®-strömställaren eller mottagaren, ta bort enheten som stör eller använd en RF-repeater inom Niko Home Control eller tredjepartsnätverket

Jag bytte ut en batteridriven Easywave-strömställare mot en batteridriven Zigbee®-strömställare och min konfiguration fungerar inte längre


Zigbee®-strömställaren är inte konfigurerad på rätt sätt

Återställ Zigbee®-strömställaren och parkoppla på nytt. Se till att Zigbee®-strömställaren är inom RF-räckhåll för en 230-voltsdriven Zigbee®-enhet

Den batteridrivna Zigbee-strömställaren är utom RF-räckhåll för en 230-voltsdriven Zigbee-enhet

Placera den batteridrivna Zigbee®-strömställaren inom RF-räckhåll (max 10 m) för en 230-voltsdriven Zigbee®-enhet, återställ strömställaren och utför parkopplingen

Lägg till en eller flera Zigbee®-repeatrar (en 230 V Zigbee®-enhet) om avståndet mellan två Zigbee®-enheter är längre än 10 m eller om byggmaterial stör radiosignalens väg. Om du lägger till flera repeatrar i byggnaden skapas ett mesh-nätverkssystem som minskar avståndet och bygger ett robust och stabilt trådlöst nätverk

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.