Skip to main content
Skip table of contents

Underhåll av och felsökning hos det smarta uttaget

Återställ

Slå på nätströmmen.

Du kan återställa det smarta uttaget till dess fabriksinställningar.

En återställning av det smarta uttaget leder till:

 • Borttagning av Niko Home Control-konfigurationen
 • Borttagning av ackumulerad energi
 • Urkoppling av uttaget från din Niko Home Control-installation
 • Slå på uttaget (standardstatus)

1.

2.

3.

4.

Byta ut ett defekt fjärrstyrt eluttag

 1. Avlägsna det smarta uttaget och installera ett nytt.
 2. Lägg till ett nytt smart uttag till Niko Home Control-installationen:
  • Använda Niko Home Control-programmeringsprogramvaran:
   Adressera det nya smarta uttaget under fliken ”Adressera”.
   OBS: Du behöver inte ta bort adressen till det defekta smarta uttaget under fliken ”Adressera” eftersom den automatiskt kommer att skrivas över när det nya smarta uttaget adresseras.
  • Använda Niko Home-appen: 
   1. Ta bort/radera det defekta smarta uttaget via hamburgermenyn > Inställningar > Enheter > Smarta uttag.
   2. Lägg till det nya smarta uttaget via samma meny.
 3. Lägg till det nya smarta uttaget i önskade åtgärder och rutiner.

Uppgradera fjärrstyrda eluttag

När en uppgradering finns tillgänglig meddelas du i den senaste versionen av Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen. Under en uppgradering förekommer ingen visuell indikation och det smarta uttaget förblir funktionellt. Alla de smarta uttagen uppgraderas automatiskt ett efter ett. Uppgraderingen av de smarta uttagen startar inom max. 6 timmar efter att en trådlös gateway har uppgraderats.

När en uppgradering misslyckas meddelas du i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen. Det smarta uttaget förblir funktionellt tillsammans med den tidigare installerade versionen.

Under en uppgradering är det möjligt att LED-lampan på ditt smarta uttag blinkar blått. Denna funktion inrättades i de ursprungliga smarta uttagen vid tillverkningen. I senare programvaruversioner har den här blinkfunktionen under uppgradering dock tagits bort. Det smarta uttaget uppgraderas fullt synligt och det förblir funktionellt under uppgraderingen.

Vad händer med det fjärrstyrda eluttaget när jag måste byta ut min trådlösa gateway?

Eftersom den trådlösa gatewayen fungerar som master i Niko Home Control-installationen måste den generera nya adresser åt de smarta uttagen vid en återställning eller ett byte.

Gör så här:

Adressera alla smarta uttag ett efter ett under fliken ”Adressera” med hjälp av Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

Med hjälp av Niko Home-appen:

 1. Länka alla smarta uttag ett efter ett via hamburgermenyn > Inställningar > Enheter > Smarta uttag.
 2. Om det gäller en trådlös gateway, lägg till varje smart uttag till önskad åtgärd eller rutin via samma meny.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.