Skip to main content
Skip table of contents

Installera det smarta uttaget

Signalområde

Drift av enheter med fjärrstyrning, såsom en TV eller bild- och ljudenheter störs inte av ett Zigbee® smart uttag. Inomhusräckviden är ± 10 m. I öppna utrymmen är området 30 m. Räckvidden för ett  Zigbee® smart uttag är beroende av de material som används i bostaden.

För mer information, se Zigbee®-nätverksprincipen.

Ledningsdragning

Stäng av nätströmmen.

Manuell användningAnsluten användning

Installation

Stäng av nätströmmen.

StiftjordningSidjordningHandling

För endast in 1 elkabel per terminal (dvs. max 2 kablar per polkontakt).

Tillämpa en avskalningslängd på 10−12 mm.

Montera det smarta uttaget på en vertikal vägg med uppåtmarkeringen riktad uppåt
  • Klor kan avlägsnas med en skruvmejsel utan att skruvarna tas bort.
  • Det smarta uttaget strömställer endast L-tråden mot dess polkontakt. N-tråden strömställs inte.
  • Använd skyddskåpan 170-00099 om du ska måla väggen där det smarta uttaget ska installeras.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.