Skip to main content
Skip table of contents

Manuell användning av den trådlösa batteridrivna strömställaren, fyrdubbel, Zigbee®

Konfiguration

Utan en central gateway fungerar den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren som en fristående kontroll (sändare) och kan parkopplas med upp till 8 Zigbee®-mottagare (PÅ/AV/dimring), som dimbara LED-lampor.

RGB-färgkontroll och kontroll av inställbart vitt ljus stöds inte av den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren vid fristående användning.

Den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren stöder både Touchlink-parkoppling och Find&Bind-parkoppling för fristående användning i decentraliserade nätverk.

Innan du inleder Touchlink-parkoppling, återställ alla Zigbee®-enheter om de tidigare varit anslutna till ett annat nätverk. Se § Återställ


Steg

Åtgärd

Aktivera Touchlink-läge hos mottagaren (till exempel en Zigbee®-lampa) och placera den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren inom 10 cm från mottagaren.

Tryck in PROGRAM-knappen på baksidan av den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren i 2 sekunder. Program-LED-lampan slås PÅ.


Tryck på knappen på den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren två gånger inom 4 sekunder för att aktivera Touchlink-parkoppling. PROGRAM-LED-lampan blinkar upprepade gånger i max. 90 sekunder och letar efter en Touchlink-mottagare.

Den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren är parkopplad med den fristående Touchlink-mottagaren när PROGRAM-LED-lampan slås PÅ i 4 sekunder och sedan stängs AV igen.

  • I fristående läge använder inte en trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare meshing-kapaciteten och uppgraderas inte automatiskt. För mer detaljerad information, se Zigbee®-nätverksprincipen

  • Max. 8 Zigbee®-mottagare (PÅ/AV/dimring) kan parkopplas till samma trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställare

  • En batteridriven Zigbee®-strömställare i fristående läge stöder inte någon av följande Niko Home Control-funktioner: smartphone-kontroll, varning för låg batterinivå, uppgradering av OTA-programvara, flexibel konfiguration till alla mottagare och andra. För mer information, se Ansluten användning


Fristående användning

Ser Trådlös batteridriven strömställare, fyrdubbel, Zigbee®

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.