Skip to main content
Skip table of contents

Manuell användning av den smarta dubbla Zigbee®-strömställaren

Konfiguration

Den smarta Zigbee®-strömställaren  fungerar autonomt med en växlingsfunktion och kräver ingen konfiguration. Om du trycker på knappen omkopplar den sin egen kontakt och aktiverar den motsvarande belysningskretsen. Tryck på knappen igen för att stänga av den inbyggda kontakten. Status hos den inbyggda kontakten visas med en LED- feedback som kan inaktiveras manuellt genom att man trycker på PROG-knappen i 10 sekunder.

En smart Zigbee®-strömställare som används i fristående läge kommer inte att använda mesh-nätverkskapaciteten och kommer inte att uppgraderas automatiskt. För mer information, se Zigbee® nätverksprincip.

LED-indikering

Inaktivera den vita feedback-lampan

  • Den vita feedback-lampan är aktiv som standard

  • Tryck på PROG-knappen i 10 sekunder

  • Den blå LED-lampan tänds efter 2 sekunder och släcks därefter igen efter 10 sekunder

  • Den vita LED-lampan inaktiveras

Aktivera den vita feedback-lampan (efter att den har inaktiverats)

  • Tryck på PROG-knappen i 10 sekunder

  • Den blå LED-lampan tänds efter 2 sekunder och släcks därefter

  • Den vita LED-lampan tänds igen när den smarta Zigbee®-strömställaren används

Fristående användning

Se Connected double switch, Zigbee®, 2 x 10 A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.