Skip to main content
Skip table of contents

Installering av tryckknappsgränssnittet

Tryckknappsgränssnittet kan sättas i en enkel infälld dosa (inte en Niko-produkt) och anslutas till Niko Home Controls bussinstallation.
Man kan montera en av Nikos mekaniska enkla eller dubbla tryckknappar, inklusive de stänksäkra varianterna (Hydro-sortimentet), ovanpå den infällda dosan.
LED-enheterna på tryckknappsgränssnittet med feedback-LED passar till Nikos mekaniska enkla eller dubbla tryckknappar med lins, inklusive de stänksäkra varianterna med lins (Hydro-sortimentet).

Kopplingsscheman

  • Anslut endast tryckknappsgränssnittet till en SELV-kontakt (säkerhetsklenspänning) och INTE till 230 V-nätspänning.
  • Kabellängden mellan tryckknappsgränssnittet och tryckknapps- eller transistorutgången ska inte överstiga 2 m.
  • Tryckknappsgränssnittet kan användas utomhus under förutsättning att enheten monteras i ett stänksäkert hölje (t.ex. Hydro).

550-20000

  • Se till att det inte finns någon kontakt mellan lösa ledningar och andra ledningar. Detta kan störa Niko Home Controls busskommunikation eller strömtillförsel till andra enheter på bussen.


A. Busskontakt

B. Kretsledning 1, 2, 3 och 4

C.  Vanlig ledning550-20025

Ta inte bort LED-lamporna från det här gränssnittet, byt inte ut dem mot andra LED-enheter och använd inte LED-utgångarna i andra syften. 

A. Busskontakt

B. Kretsledningarna 1 och 2

C. Vanlig

D. Feedback-LED 1 och 2Installation

Anslut tryckknappsgränssnittet så här:

  1. Anslut bussledningen till busskontakten (A).
  2. Loopa vid behov bussledningen till andra kontroller i Niko Home Control-installationen.
  3. Anslut kretsledningarna (B) till ena änden av den potentialfria tryckknappen eller NPN-transistorutgången.
  4. Anslut den vanliga blåa ledningen (C) till den andra änden av den potentialfria tryckknappen eller NPN-transistorutgången.
  5. För tryckknappsgränssnittet med LED sätter du i LED-lamporna (D) i tillhörande öppning(ar) på den potentialfria tryckknappen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.