Skip to main content
Skip table of contents

Installera den trådlösa bryggan

 • Upprätthåll också ett avstånd på minst 2 m mellan en Zigbee®-enhet (inklusive gatewayen) och en annan RF-sändare (till exempel en Wi-Fi-enhet) eller enheter som motorer, pumpar, elektroniska LED-transformatorer, solpanelsväxelriktare, batterier som förvaras i hemmet ... (exempelvis Wi-Fi-enheter)
 • Undvik att installera den trådlösa bryggan på en metallyta
 • Täck inte över produkten
 • Montera inte den trådlösa bryggan inuti elcentralen (av metall)
 • Använd inte med en USB-förlängningssladd

Zigbee®-nätverk

 • En tumregel är att minst en 230 volts Zigbee®-enhet bör installeras på varje våning för att skapa ett mesh-nätverk som täcker hela byggnaden
 • Upprätthåll också ett avstånd på minst 2 m mellan en Zigbee-enhet (inklusive gatewayen) och en annan RF-sändare (till exempel en Wi-Fi-enhet) eller enheter som motorer, pumpar, elektroniska LED-transformatorer, solpanelsväxelriktare, batterier som förvaras i hemmet ...
 • Mer information om Niko Home Controls Zigbee®-nätverk finns i Zigbee®-nätverksprincipen

Installation

 1. Montera den trådlösa bryggan på väggen bredvid elcentralen. Använd borrmallen som finns i paketet för att markera borrhålen
 2. Stäng av den anslutna kontrollenheten

  På grund av säkerhetsskäl bör du inte avlägsna/ansluta USB-kabeln när den anslutna kontrollenheten är på

 3. Sätt i USB-kabeln i centralen


  * Rulla ihop överflödig kabel

  ** Alla kabelingångar i elcentralen behöver förseglas. Vilken metod som används för att stänga kabelingångar definieras av nationella installationsregler

 4. Anslut den trådlösa bryggan till en av de lediga USB-portarna på den anslutna kontrollenheten (550-00003)  På grund av säkerhetsskäl bör du inte avlägsna/ansluta USB-kabeln när den anslutna kontrollenheten är på
 5. Fixera USB-kabeln i centralen med buntbandet (medföljer). Detta steg krävs för att undvika att den trådlösa bryggan av misstag kopplas bort från den anslutna kontrollenheten  Upprätthåll ett minsta avstånd på 10 mm mellan 230 V-kablarna och den trådlösa bryggans USB-kabel

  Anslut den smarta/digitala mätaren

  Mer information om att ansluta med en smart/digital mätare (endast för Nederländerna och Belgien) finns i Anslut den trådlösa bryggan till en smart/digital mätare


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.