Skip to main content
Skip table of contents

Anslut den trådlösa bryggan till en smart/digital mätare

Det här steget fungerar bara i Belgien och Nederländerna.

Anslut din digitala mätares P1-port till den trådlösa bryggan genom att sätta i ena änden av kabeln i P1-porten (inte S1-porten!) och den andra änden i den trådlösa bryggan.

Använd bara den isolerade RJ12-kabeln som medföljer i förpackningen (gäller endast Belgien och Nederländerna)


* Rulla ihop överflödig kabel

  • Kontakta din elnätsleverantör för att aktivera P1-porten på din digitala mätare
  • Om din Niko Home Control-installation innehåller en global energimätningskanal kommer den att åsidosättas när den trådlösa bryggan ansluts till den digitala mätaren

Kända begränsningar

  • Om du har en installation med bussledningar som redan är utrustad med elmätare och du har lagt till en trådlös brygga som läser av din smarta/digitala mätares energidata. I Niko Home Controls programvara för programmering ställer du in sensorparametern ”avläsningstyp” på avläsning elektricitet enfas eller avläsning elektricitet trefas till ”undermätare” istället för ”global mätare”. På så sätt undviker du att den smarta/digitala mätarens avläsningar och den vanliga mätarens avläsningar läggs ihop. För att använda problem med användargränssnittet i elgraferna bör du sätta strömtängerna på olika undermätningskretsar.
  • P1-kabelns maxlängd är 2 m. För att utöka avståndet mellan den smarta/digitala mätaren och den trådlösa bryggan kan du använda en extra UTP-kabel och en P1-utbyggnadsmodul (av märket Cedel – artikelnummer P1-VRL-UNV)
  • Du kan inte förlänga USB-kabeln


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.