Skip to main content
Skip table of contents

Installera den trådlösa batteridrivna strömställaren, 2-fack, Zigbee®

Signalområde

Inomhusräckvidden (punkt till punkt) är ± 10 m. I öppna utrymmen kan RF-området nå 30 m. 

Batteridrivna eller energiutvinnande Zigbee®-enheter fungerar inte som repeterande noder i ett Zigbee®-nätverk. De fungerar endast som mottagarnoder och kan inte användas för att bygga ut nätverket. Det är bara Zigbee®-enheter med 230-voltsdrift som kan utvidga RF-området med sin meshing-kapacitet.

För mer information, se Zigbee® -nätverksprincipen.


Den smarta strömställarens maximala RF-räckvidd (punkt till punkt) till en Zigbee® -mottagare är beroende av:

 1. Materialen som används i byggnaden eller rummet,
 2. Den trådlösa batteridrivna Zigbee® -strömställarens position inomhus,
 3. Störningskällor.

Material och hinder

Radiovågor kan försämras av material inuti en byggnad eller ett rum

Trä, gips, obelagt, utan metall

Tegel, betong

Armerad betong, ihåliga lätta väggar fyllda med isoleringsmaterial på metallfolie, värmeisolerande metallskivor, metallytor, metallbelagt glas, golvvärmesystem, täckramar av metall

Slutet utrymme av metall

Förlust: 5-20 %

Förlust: 20-40 %

Förlust: 40-90 %

Förlust: 90-100 %

En mänsklig kropp kan obstruera Zigbee®-radiobanan eftersom dess arbetsfrekvensband (2,4 GHz) är i samklang med vattenpartiklar. Meshing-kapaciteten hos Zigbee® förblir vanligen intakt efter störning av radiobanan, men var uppmärksam när det finns många människor eller ett föremål innehållande stora vattenvolymer (t.ex. ett akvarium) i rummet.

Position

Planera den fysiska installationen så att en Zigbee®-enhet befinner sig inom RF-området hos en annan Zigbee®-enhet. Börja från masternodens (den trådlösa gatewayen eller trådlösa bryggan) plats och placera närmaste Zigbee®-enhet max. 10 m bort.

 • Batteridrivna eller energiutvinnande Zigbee®-enheter fungerar inte som repeterande noder i ett Zigbee®-nätverk. De fungerar endast som mottagarnoder och kan därför inte användas för att bygga ut nätverket. Det är bara Zigbee-enheter med 230-voltsdrift som kan fungera som Zigbee®-repeterande noder och stödja meshing-kapaciteten för att utöka RF-området.
 • Kom ihåg att olika material påverkar RF-området.


Undvik att installera Zigbee® -enheten:

 • I trånga rum med tjocka väggar,
 • På samma vägg som en annan Zigbee® -repeterar- eller mottagarnod,
 • Nära marken (den rekommenderade monteringshöjden är 105–120 cm över den slutliga golvhöjden),
 • På en metallyta, på en fuktig yta eller i ett vått utrymme, eller
 • På så kallade ”döda punkter”, vilka orsakas av radioreflektioner från närbelägna ledande material eller hinder såsom metallskåp, dörrar med metallfilm eller föremål innehållande vatten (t.ex. akvarier).

Störningskällor

En smart Zigbee®-strömställare störs i allmänhet inte av elektroniska enheter med låg effekt (t.ex. DECT-telefoner, smartphones, WLAN-routrar, analoga radioapparater, elektronisk ballast, kontrollenheter, TV-apparater, videoenheter, datorer, fjärrkontroller) och omvänt. Zigbee® är en robust och tillförlitlig RF-teknik tack vare dess meshing-kapacitet och förmåga att ta emot radiotelegram från bullriga miljöer.
Tänk på att om det finns en elektronisk enhet med hög effekt i ett rum så kan den störa radiotelegrammen från en trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare. Om så skulle ske, identifiera den störningskällan och avlägsna den. Om den inte kan tas bort, överväg att omplacera strömställaren eller lägga till en Zigbee® repeterarnod (t.ex. smart Zigbee®-vägguttag (170-3xx05) eller någon annan Niko Zigbee®-enhet med 230-voltsdrift).


Installation av infällningsdosan

Installation av en infällningsdosa är möjlig om den dubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren (552-72012) används med en metallbas (552-720X0). Metallbasen innehåller ett plastöverdrag som skyddar dig från att vidröra strömförande elledningar om det finns sådana inuti infällningsdosan. Se till att installera infällningsdosan innan du monterar den dubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren.

Måtten för en infällningsdosa (pattress) till en dubbel trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare listas i tabellen nedan:

Ref.BeskrivningVärde
ADjupmin. 40 mm
BAvstånd för skruvfixering60 mm
CInre diameter/bredd för en rund eller kvadratisk dosa± 60 mm
DMångdubbel infällningsdosa horisontellt mittavstånd71 mm
EMångdubbel infällningsdosa vertikalt mittavstånd71 mm, använd artikelnummer 552-72012 + 552-72010 eller 552-72030 
FMångdubbel infällningsdosa vertikalt mittavstånd60 mm för BE och FR, använd artikelnummer 552-72012 + 552-72000 eller 552-72020
 • Det går inte att installera den dubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren i en stänksäker Niko-monteringsdosa (Hydro-sortimentet)
 • Den rekommenderade monteringshöjden är 105–120 cm mätt från den slutliga golvhöjden

Installation av den dubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren

Den dubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren kan installeras mot en platt vägg eller på en infällningsdosa.

Gör följande för att installera den dubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren:

StegÅtgärd

För in knappcellsbatteriet CR2450 i öppningen på strömställarens baksida.

Använd gångjärn för att placera de två centralplattorna på rätt plats.

 • Installera strömställaren på den rekommenderade höjden 105–120 cm över den slutliga golvhöjden.
 • Använd dubbelsidig tejp (medföljer) eller skruvar (medföljer ej) för att montera basen mot en platt vägg. Var vaksam på UPP-pilen, som ska peka uppåt. Använd bara platta skruvhuvuden och använd armstyrka på skruvmejseln när du drar åt skruvarna.
 • Använd en metallbas när du installerar strömställaren på en infällningsdosa. Beroende på vilken mekanisk variant du har valt ska du fixera basen med skruvar eller tänger.

Sätt i den dubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren i basen genom att först sätta i den undre delen, och sedan den övre.


 • Sätt fast täckplatta av önskad design och färg.
 • Observera att fördjupningen ska peka mot botten.

Anbringa jämnt fördelat tryck på täckplattan tills ett klickande ljud hörs.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.