Skip to main content
Skip table of contents

Användning av tryckknappsgränssnittet

Användning av åtgärdsknapp(ar)

Alla allmänna åtgärdsknappar kan programmeras till att:

  • slå på eller av en belysningskrets

  • dimra en dimbar belysning uppåt eller neråt, styra en markis eller persienn uppåt eller neråt (båda med ett enskilt knappläge)

  • aktivera en rutin, ställa in ett scenario eller en husstatus (dessa kan vara en kombination av förprogrammerade utgångsinställningar)

Enskilt knappläge för en dimringskanal

Knapp

Beteende

Kort tryck

Slår PÅ eller AV den dimrade belysningsenheten. Beroende på dimringskanalens minnesläge uppgår PÅ-läget till 100 % av ljusutgången eller är lika med det tidigare dimringsvärdet.

Långt tryck

Startar en dimringskanals cykel för att dimra upp eller ner, beroende på den tidigare riktningen.

Släpp upp

Stoppar cykeln för att dimra upp eller ner vid ett specifikt mellanläge med en viss procent dimring.


Enskilt knappläge för en motorkanal

Knapp

Beteende

Kort tryck

Växlar motorn till följande lägen: öka – stopp – minska – stopp.

Långt tryck

Startar en motorkanals öknings- eller minskningscykel, beroende på riktningen före det senaste stoppet.

Släpp upp

Stoppar öknings- eller minskningscykeln vid ett specifikt mellanläge med en viss procent.

Feedback-LED (550-20025)

Beroende på typen av åtgärd (enkel åtgärd eller rutin) som tilldelas tryckknappen anger LED-indikeringen dess länkade funktions (inverterade) status, eller så är den ”Alltid PÅ” eller ”Alltid AV”.
Med hjälp av programmeringsvaran kan LED-indikeringen konfigureras till att ange önskad feedback för en åtgärd, en rutin eller en status. Mer information finns i programmeringsvaran Niko Home Control II.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.