Skip to main content
Skip table of contents

Använda Digital black, 24 V-termostaten som användargränssnitt

I allmänhet kan du styra detta termostatanvändargränssnitt på samma sätt som övriga kontroller på din skärm. Se Använda Digital black, 24 V sidan för mer detaljerad information om hur man navigerar och aktiverar kontroller.

Specifikt för denna termostatfunktion kan följande åtgärder ändras:

  • Aktivera en överstyrning av det aktiva veckoprogrammet genom att välja önskad överstyrningstemperatur och -varaktighet under vilken överstyrningen ska vara aktiv.
  • Avaktivera överstyrningen och gå tillbaka till ett program.
  • Ändra ett program (DAG, NATT, EKO, AV, KYL, PROGRAM 1, PROGRAM 2, PROGRAM 3).
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.