Skip to main content
Skip table of contents

Termostatfunktion

  • Digital black kan bara användas som en termostat i normala bostadssammanhang.
  • För att använda Digital black som en termostat måste din Niko Home Control-installation vara utrustad med en nödvändig Niko Home Control värme-/kylaktor och en ansluten kontrollenhet.

Beskrivning

Denna Digital black 24 V-variant är utrustad med en temperatursensor och algoritm. Den kan programmeras som en zontermostatsfunktion när den är kopplad till en Niko Home Control värme-/kylaktor (550-00150) eller kopplingsaktor (550-00103 eller 550-00106) är programmerad för elektrisk uppvärmning. När Digital black används som en termostat ställer du in börvärdena och veckoprogrammen i Niko Home-appen.

Den stödjer de tillhandahållna Niko Home Control-börvärdena (Dag, Natt, Eko, Av, Kyla) och veckoprogram (2 värmeprogram+ 1 kylprogram). Du kan ställa in eller ändra dessa inställningar och program med hjälp av Niko Home-appen.

Du kan även använda Niko Home-appen för att visa temperaturkontroller på din Digital black för andra Niko Home Control värme-/kylzoner eller anslutna uppvärmningssystem från tredjepart.

Kända begränsningar

  • Du kan maximalt programmera 20 Digital black, 24 V som termostater (= värme-/kylzoner) i din Niko Home Control-installation.
  • För varje temperaturzon kan du konfigurera endast 1 Digital black som en termostat (med aktiverad temperatursensor och algoritm) i din Niko Home Control-installation. Men du kan installera flera Digital black i samma temperaturzon för att styra andra funktioner eller visa temperaturen (väljs via Niko Home-appen).
  • Den avancerade åtgärden HVAC per termostat stöds för närvarande inte av Digital black som en termostat i programmeringsprogramvaran för Niko Home Control.

Skärmaktivering

Undvik för lång eller frekvent aktivering av Digital black-skärmen eftersom det kan påverka temperaturmätningen inuti Digital black under en viss tid.

Om skärmen aktiveras för länge eller för ofta stängs temperaturstyrningen av tills Digital black återgår till att ligga inom sitt normala inre temperaturintervall under drift.

Närhetssensor

Digital black har en inbyggd närhetssensor. Denna sensor har en fast, konformad räckvidd på 0−30 cm. När du närmar dig skärmen inom detta område väcks Digital black från standby.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.