Skip to main content
Skip table of contents

Använda Digital black, 24 V

Digital black har ett pekskärmsgränssnitt. Du kan styra Digital black på samma sätt som du styr din mobila enhet.

ÅtgärdIllustrationSyfte
kort tryck

för att styra åtgärder eller ändra ett värde
långt tryck

för att öppna andra nivåns styrning (t.ex. nivåjustering)
horisontell svepning

för att navigera till andra kontroller eller andra sidor
lätt tryck

för att gå till min- eller maxvärde eller förbestämda mellanliggande värden (t.ex. låg, medel, hög, boost)
vertikal svepning

för att justera en nivå

Närhetssensor

Digital black har en inbyggd närhetssensor. Denna sensor har en fast, konformad räckvidd på 0−30 cm.

När du närmar dig skärmen inom detta område väcks Digital black från standby.

Ljussensor

Digital black har en inbyggd ljussensor. Denna sensor används för att automatiskt ställa in diplayens ljusstyrka i förhållande till det omgivande ljuset.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.