Skip to main content
Skip table of contents

Ansluta Digital black, 230 V till din Niko Home Control-installation

Följ stegen nedan noggrant när du ansluter din Digital black till din Niko Home Control-installation:

 1. Kontrollera att du har allt du behöver.

 2. Koppla din Digital black.

 3. Uppgradera din Digital black.

Förutsättningar

Konfigurera Digital black, 230 V

 • Du måste koppla Digital black till din Niko Home Control-installation via Niko Home-appen. Denna process kallas ”onboarding”. Niko Home-appen leder dig igenom onboarding-processen.

 • Du adresserar inte Digital black i programmeringsprogramvaran för Niko Home Control.

 • Slå på nätströmmen (230 V).

 • Du kan koppla och konfigurera Digital black med Niko Home-appen (version 2.8 eller senare). För att konfigurera Digital black behöver Niko Home-appen tillgång till din plats. Kontrollera dina app-inställningar. Om du fortfarande inte kan koppla Digital black installerar du om Niko Home-appen.

 • Du kan endast koppla en Digital black åt gången med hjälp av en Niko Home-app på en smartphone. Niko arbetar på en lösning och kommer att uppdatera den här sidan så snart den finns tillgänglig.

 • Du måste välja åtgärder för varje enskild Digital black.

Kontrollera att din mobila enhet är tillräckligt laddad innan du startar onboarding-processen. Vid ett visst steg av processen upprättar Digital black en direkt WiFi-anslutning till din mobila enhet. Denna WiFi-anslutning förutsätter tillräcklig batterinivå. Om din batterinivå är för låg kanske du inte lyckas koppla Digital black.


 1. Strömsätt Digital black och vänta tills QR-kodskärmen visas.
  Om omkopplingsskärmen visas i stället för skärmen med QR-koden, svep åt vänster för att gå till skärmen med QR-koden. 2. Om den inte installerats ännu, skanna QR-koden för att installera Niko Home-appen på din mobila enhet. 3. Tryck på Nästa- knappen på displayen. 4. Öppna Niko Home-appen och logga in med dina installationsuppgifter. För information om dina installationsuppgifter, se Programvarumanual Niko Home Control II > Några koncept > Registrera installation.

 5. Lägg till Digital black till din installation så här:

  1. Via hamburgermenyn  > Inställningar > Enheter > Digital blacks.

  2. I ett rum > tryck ”+” > Lägg till enhet > Digital blacks.

 6. Niko Home-appen leder dig igenom resten av onboarding-processen.

 7. Skanna QR-koden med din mobila enhet för att koppla Digital black till din Niko Home Control-installation.

 8. Håll din mobila enhet nära Digital black under onboarding-processen.

Om du inte lyckas koppla din Digital black hänvisar vi till sidan med WiFi-nätverksinstallation.

Uppgradera Digital black, 230 V

 • En aktiv internetanslutning krävs för att uppgradera Digital black-programvaran.

 • Uppgraderingen av din Digital black tar bara några minuter.

 • Under den här uppgraderingen går det inte att styra funktionerna hos din Digital black.

 • Några standard Android-meddelanden och -skärmar visas under uppgraderingen.

 • Uppgraderingen slutförs med en automatisk omstart av din Digital black och din Digital black återupptar normal drift.

Digital black söker efter uppgraderingar inom 5 minuter efter den inledande onboarding-processen.

 1. När en uppgradering finns tillgänglig visas ett popup-meddelande högst upp på skärmen. 2. Tryck på knappen Uppgradering för att ladda ned uppgraderingen. 3. Tryck på knappenUppgradering för att tillämpa uppgraderingen omedelbart. Det tar några minuter att uppgradera din Digital black.

  Varken återställ eller slå av strömförsörjningen till din Digital black under uppgraderingen. Dessa åtgärder kan försätta Digital black i ett blockerat läge.

 4. Digital black startar om automatiskt efter en lyckad uppgradering och återupptar normal drift.
  Om uppgraderingen misslyckas ser en fallback-mekanism till att Digital black återgår till dess föregående programvaruversion.

  För mer information om uppgradering av din Digital black, se sidan Uppgradera Digital black, 230 V .JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.