Skip to main content
Skip table of contents

Uppgradera Digital black, 230 V

Varför måste jag uppgradera min Digital black-programvara?

Precis som för andra Niko Home Control-enheter kan programvaran för din Digital black behöva uppgraderas av följande skäl:

  • för att möjliggöra de senaste funktionerna

  • för att bibehålla framtida systemkompatibilitet 

  • för att förbättra stabiliteten

Vi rekommenderar uttryckligen att alltid uppgradera Digital black till den senaste programvaruversionen. Acceptera alltid en uppgradering vid den första starten och konfigurationen av enheten.

Vad händer med mina Digital black-inställningar när jag uppgraderar den?

En programuppgradering varken förändrar eller tar bort de aktuella inställningarna hos din Digital black.

Efter att en uppgradering tillämpas behåller Digital black sina aktuella inställningar och funktioner. Den återgår till sin normala drift efter en automatisk omstart.

Nya funktioner kan kräva omkonfigurering för att de ska aktiveras. Använd Niko Home-appen (android eller iOS) eller programmeringsprogramvaran för Niko Home Control II för att aktivera eller programmera dessa nya funktioner.

Hur gör jag för att uppgradera min Digital black-programvara?

En aktiv internetanslutning krävs för att uppgradera Digital black-programvaran.

När Digital black är ansluten till din Niko Home Control-installation via ditt WiFi-hemnätverk (med en aktiv internetanslutning) tar den emot sina programvaruuppgraderingar automatiskt från en Niko Home Control-uppgraderingsserver.

Se sidan för WiFi-nätverk för minsta nätverksinställning för både buss- och traditionell ledningsdragning.

Din digital black söker efter uppgraderingar inom 5 minuter efter den inledande onboarding-processen samt en gång per dygn.

Du kan när som helst aktivera en manuell uppgradering enligt följande:

Hur skjuter jag upp  en uppgradering?

  1. När en uppgradering finns tillgänglig visas ett popup-meddelande högst upp på skärmen. Du kan fortfarande styra funktionerna på din Digital black.  2. Tryck på knappen Senare.
    Uppgraderingen skjuts upp i 24 timmar och uppgraderingen har inte laddats ner ännu. Du kan inte avvisa en uppgradering.  3. Tryck på krysset för att stänga popup-meddelandet.
    Efter 24 timmar visas en ny uppgraderingsnotis.

Vad ska jag göra när en uppgradering misslyckas?

Om en uppgradering skulle misslyckas visas följande meddelande på Digital black.

Digital black är försedd med en fallback-mekanism som återställer Digital black till dess tidigare programvaruversion om en uppgradering skulle misslyckas.

Digital black gör ett nytt försök att uppgradera efter 24 timmar.

Kontakta Nikos kundtjänst om problemet kvarstår efter flera uppgraderingsförsök.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.