Skip to main content
Skip table of contents

Aktivera Digital black, 24 V som en termostat

Förutsättningar

  • Du har programmerat din Digital black med programmeringsprogramvaran för Niko Home Control och har laddat upp programmet till din installation.
  • Du har kopplat din digital black med hjälp av Niko Home-appen.

Koppla Digital black, 24 V som en termostat

Under onboarding-processen av din Digital black som en termostat i Niko Home-appen kan du ställa in eller ändra följande parametrar för en värme-/kylzon:

ParameterStäll in eller ändra åtgärd
Kalibrering
  • För en mer exakt temperaturavläsning kan du mäta rumstemperaturen med en klassisk termometer (helst mitt i rummet på 1,5 meters höjd) och ställa in delta mellan den faktiska uppmätta temperaturen och temperaturen som visas på din Digital black.
  • För att ställa in värdet i Niko Home-appen använder du formeln ”kalibreringsförskjutning = uppmätt temperatur - visad temperatur”.
Börvärdet för DAG, NATT, EKO, AV och KYLJustera standardtemperaturen till din önskade temperaturnivå för vart och ett av börvärdena.
Program per vecka (2 värmeprogram + 1 kylprogram)
  • Justera standardtidsscheman efter dina behov.
  • Lägg till, ändra, ta bort börvärden.
  • Ändra aktiveringstider per börvärde.
  • Du kan enkelt kopiera en dag i veckoprogrammet till efterföljande dag.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.