Skip to main content
Skip table of contents

Programmera Digital black, 24 V som en termostat

För att skapa värme- och kylzoner i din Niko Home Control-installation måste du programmera värme- eller kylåtgärder med programmeringsprogramvaran för Niko Home Control.

Du kan använda Digital black, 24 V som en termostat i följande avancerade åtgärder:

  • värme/kyla per krets

  • elektrisk uppvärmning 

Den avancerade åtgärden HVAC per termostat stöds för närvarande inte av Digital black som en termostat i programmeringsprogramvaran för Niko Home Control.

När du programmerar ska du se till att:

  • ge Digital black ett meningsfullt namn för att undvika att du lägger till fel Digital black som en termostat i en värme-/kylzon under onboarding-processen . Annars kommer inte din zontemperaturstyrning att fungera korrekt.

  • Du lägger till varje Digital black kopplad till en värmeåtgärd till korrekt rum under programmeringen.

För mer detaljerad information om hur man programmerar värme-/kylåtgärder, se manualen för  Niko Home Control II-programmeringsprogramvaran.

Fast backup av värmningscykel

Du kan programmera en fast värmningscykel per värmeåtgärd  (i procent av värmning per timme). Justera denna fasta värmningscykel efter det termodynamiska beteendet hos din typ av uppvärmningssystem.

Denna cykel förhindrar underkylning av din värmezon ifall WiFi-signalen försvagas i din Digital black, om t.ex. din WiFi-router stängs av. 

När den fasta värmningscykeln aktiveras på grund av en avbruten uppkoppling skickas ett användardefinierat push-meddelande till din mobila enhet för att informera dig om incidenten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.