Skip to main content
Skip table of contents

Riešenie problémov modulu Danfoss Icon Zigbee


Keď používate aplikáciu Niko Home

Problém

Navrhované riešenie

Príčina

Počas procesu párovania je správanie LED kontrolky na module Danfoss Zigbee 5x

a nasleduje
.

Obnovte továrenské nastavenia modulu Danfoss Zigbee a znovu začnite kompletný proces uvedenia do prevádzky.

Proces párovania Zigbee bol prerušený.

Počas procesu párovania LED kontrolka na module Danfoss Zigbee ostáva vypnutá.

Začnite proces uvedenia do prevádzky v aplikácii Niko Home predtým, ako spárujete modul Danfoss Zigbee s bezdrôtovým smart hub.

Postup uvedenia do prevádzky sa ešte nezačal.

Počas procesu párovania je správanie LED kontrolky na module Danfoss Zigbee

počas 3 minút, 5x 
.

 1. Zatvorte obrazovku uvedenia do prevádzky v aplikácii Niko Home.

 2. Skontrolujte vzdialenosť medzi modulom a bezdrôtovým smart hub.

  1. Vykonajte ping test.

  2. Umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

  3. Pridajte opakovacie zariadenie Zigbee

 3. Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte svojho inštalatéra HVAC, aby vymenil modul.

 4. Keď sa problém vyrieši, znovu začnite proces uvádzania do prevádzky.

Modul Danfoss Zigbee a bezdrôtový smart hub sú mimo dosahu. Dosah zariadení Zigbee v interiéri je ± 10 m. Ďalšie informácie nájdete v časti základné princípy siete Zigbee.

Počas procesu párovania je správanie LED kontrolky na module Danfoss Zigbee

 2x počas 30 sekúnd, 5x 

 1. Zatvorte obrazovku uvedenia do prevádzky v aplikácii Niko Home.

 2. Skontrolujte, či je bezdrôtový smart hub zapnutý. Ak nie je, zapnite zariadenie.

 3. Obnovte továrenské nastavenia modulu Danfoss Zigbee.

 4. Skontrolujte vzdialenosť medzi modulom a bezdrôtovým smart hub.

  1. Vykonajte ping test.

  2. Umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

  3. Pridajte opakovacie zariadenie Zigbee

 5. Keď sa problém vyrieši, znovu začnite proces uvádzania do prevádzky.

Párovanie Zigbee sa začalo, ale nebolo úspešné.

Z nejakého dôvodu ste po úspešnom párovaní modulu Danfoss Zigbee a bezdrôtového smart hub prerušili proces uvádzania do prevádzky. Správanie LED kontrolky je

na 30 s, nasleduje
a nakoniec
.

Kedykoľvek môžete pokračovať v procese tým, že znovu otvoríte obrazovky uvedenia do prevádzky v aplikácii Niko Home.

Manuálne prerušenie procesu uvedenia do prevádzky.


V rámci programovacieho softvéru Niko Home Control

Problém

Navrhované riešenie

Príčina

Počas procesu párovania je správanie LED kontrolky na module Danfoss Zigbee 5x

a nasleduje
.

Vykonajte továrenské nastavenia modulu Danfoss Zigbee a reštartujte kompletný postup adresovania.

Proces párovania Zigbee bol prerušený.

Počas procesu párovania LED kontrolka na module Danfoss Zigbee ostáva vypnutá.

Začnite proces adresovania v programovacom softvéri  Niko Home Control predtým, ako spárujete modul Danfoss Zigbee s bezdrôtovým smart hub.


Počas procesu párovania LED kontrolka na module Danfoss Zigbee zasvieti

5x počas 3 minút 
.

 1. Zatvorte okno s prehľadom adries v programovacom softvéri Niko Home Control.

 2. Skontrolujte vzdialenosť medzi modulom a bezdrôtovým smart hub.

  1. Vykonajte ping test.

  2. Umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

  3. Pridajte opakovacie zariadenie Zigbee

 3. Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte svojho inštalatéra HVAC, aby vymenil modul.

 4. Keď sa problém vyrieši, reštartujte proces adresovania.

Modul Danfoss Zigbee a bezdrôtový smart hub sú mimo dosahu.Dosah zariadení Zigbee v interiéri je ± 10 m. Viac informácií nájdete v časti základné princípy siete Zigbee.

Počas procesu párovania je správanie LED kontrolky na module Danfoss Zigbee

 2x počas 30 sekúnd, 5x

 1. Zatvorte okno s prehľadom adries v programovacom softvéri Niko Home Control.

 2. Skontrolujte, či je bezdrôtový smart hub zapnutý. Ak nie je, zapnite zariadenie.

 3. Obnovte továrenské nastavenia modulu Danfoss Zigbee.

 4. Skontrolujte vzdialenosť medzi modulom a bezdrôtovým smart hub.

  1. Vykonajte ping test.

  2. Umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

  3. Pridajte opakovacie zariadenie Zigbee

 5. Keď sa problém vyrieši, reštartujte proces adresovania.

Párovanie Zigbee sa začalo, ale nebolo úspešné.

Z nejakého dôvodu ste po úspešnom párovaní modulu Danfoss Zigbee prerušili postup uvedenia do prevádzky. Správanie LED kontrolky je

na 30 s, nasleduje
a nakoniec
.

Kedykoľvek pokračujte v postupe tým, že znovu otvoríte okno prehľadu adriesovládacie prvky a zariadenia v programovacom softvéri Niko Home Control.

Manuálne prerušenie procesu uvedenia do prevádzky.

Začali ste postup adresovania, ale zabudli ste vytvoriť všeobecné vykurovacie zairadenia v programovacom softvéri Niko Home Control.

 1. Zrušte postup adresovania.

 2. Vytvorte zariadenie v okne Vytvoriť.

 3. Reštartujte proces adresovania. Párovanie modulu Danfoss a bezdrôtového smart hub nie je potrebné.


V programovacom softvéri Niko Home Control ste adresovali nesprávny termostat k všeobecnému vykurovaciemu zariadeniu.

 1. Na pravej lište okna prehľadu adries (ovládacie prvky a zariadenia) kliknite na znak kríža vedľa zariadenia, aby ste ho vymazali.

 2. Na pôdoryse kliknite na plusový znak zariadenia.

 3. Zmeňte stanovenú hodnotu teploty na termostate.Vykonanie ping testu

Ping test môžete vykonať, len keď je už modul Danfoss Zigbee spárovaný s bezdrôtovým smart hub. Ak proces párovania ešte nezačal, automaticky sa spustí, keď vykonáte ping test.Krátko stlačte tlačidlo

Ping test je OK, ak:

 1. LED kontrolka zabliká nazeleno.

 2. LED kontrolka kontinuálne svieti nazeleno počas 3 minút.

 3. LED kontrolka je vypnutá.

Ping test nie je OK, ak:

 1. LED kontrolka zabliká nazeleno.

 2. LED kontrolka 5 krát zabliká načerveno.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.