Skip to main content
Skip table of contents

Ovládanie farieb (DALI-2)

Opis

DALI-2 adresovateľný modul pre Niko Home Control (550-00370) je možné použiť vo svetelných systémoch na ovládanie svietidiel RGB alebo RGBW s nastaviteľnou bielou.
Ovládanie farieb v DALI sietiach sa väčšinou vykonáva prostredníctvom ovládača Device Type 8 (DT8), ktorý používa jednu DALI-2 adresu, ktorou mení farebný výstup aj intenzitu svetla svetelných zdrojov.
DALI-2 moduly pre Niko Home Control ešte nedokážu rozpoznať zariadenia DT8.

Prostredníctvom Niko Home Control môžete však aktivovať ovládanie farieb, ak pripojíte DALI-2 adresovateľný modul (550-00370) na jeden alebo viaceré LED transformátory typu RGB(W) alebo s nastaviteľnou bielou, ktoré môžete nakonfigurovať ako zariadenie Device Type 6 (DT6).
Tento typ LED transformátora umožňuje ovládať jednotlivé kanály prostredníctvom DALI-2 adries.
Napr. spoločnosť Lunatone ponúka takéto LED transformátory. Kliknite na nižšie uvedené odkazy, ak si chcete pozrieť stránky s produktmi od spoločnosti Lunatone:

Nastaviteľná biela - konštantné napätie
Nastaviteľná biela - konštantný prúd
RGB - konštantné napätie
RGB - konštantný prúd
RGBW - konštantné napätie
RGBW - konštantný prúd

The DALI-2 vysielací modul (550-00371) vám neumožní ovládať intenzitu svetla oddelene od teploty farby alebo výberu farieb.
To preto, lebo obe adresy zariadenia Device Type 6 (pre intenzitu svetla a ovládanie farieb) sa aktivujú súčasne v dôsledku princípu fungovania vysielania, čo znamená, že signál sa odošle na všetky adresy. 

Prevádzkové režimy Balance & Dim (rovnováha a stmievanie), Colour & Dim (farba a stmievanie)

Tieto DT6 LED transformátory (dodávané treťou stranou, akou je napr. Lunatone) môžu používať prevádzkový režim Balance & Dim (rovnováha a stmievanie) (pre typy s nastaviteľnou bielou) alebo Colour & Dim (farba a stmievanie) (pre tyby RGB(W).
Ak je LED transformátor DT6 nakonfigurovaný v niektorom z vyššie uvedených režimov, DALI-2 adresovateľný modul pre Niko Home Control nájde dve DALI addresy na každý LED transformátor.
Použite programovací softvér Niko Home Control na priradenie vami zvolenej funkcie k obom DALI-2 adresám: jedna slúži na nastavovanie úrovne intenzity svetla a druhá slúži na nastavenie rovnováhy pre kanál (napr. teploty farby s LED transformátorom pre nastaviteľnú bielu a farby s RGB(W) LED transformátormi).
Nezabúdajte, že programovací softvér Niko Home Control nie je možné použiť na zmenenie prevádzkového režimu LED transformátora.
Potom prepojte DALI adresu zariadenia Device Type 6 na požadované Niko Home Control tlačidlo.

Vlastnosti Balance & Dim alebo Colour & Dim s Lunatone LED transformátormi je možné aktivovať pomocou softvéru Lunatone DALI Cockpit.

Softvér DALI Cockpit nájdete na stránke spoločnosti Lunatone: https://www.lunatone.com/en/product/dali-cockpit/

Vždy používajte najaktuálnejšiu verziu softvéru (verziu 1.38 alebo novšiu).


Postup pre nastavenie vlastností Balance & Dim alebo Colour & Dim pomocou softvéru DALI Cockpit závisí od verzie firmvéru Lunatone LED transformátorov.
V dôsledku zmeny štandardu DALI-2 spoločnosť Lunatone musela zmeniť svoj postup pre identifikáciu typu zariadenia.
To spôsobovalo problémy s DALI-2 adresovateľným modulom, ak verzia firmvéru zariadenia Lunatone bola >4.1.X až 5.2.X.
Aby ste sa vyhli týmto problémom, skontrolujte verziu firmvéru vášho zariadenia Lunatone na stránke s informáciami o zariadení v softvére DALI Cockpit a použite správny konfiguračný postup v závislosti od vašej verzie firmvéru:
1. Verzia firmvéru LED transformátora je 4.6.x
2. Verzia firmvéru LED transformátora je 5.2.x, ale nižšia ako 5.2.70
3. Verzia firmvéru LED transformátora je nižšia ako 4.6.x alebo rovná alebo vyššia ako 5.2.70

Verzia firmvéru je 4.6.x

V takom prípade musíte vykonať downgrade (vrátiť firmvér na pôvodnú verziu).

Ak chcete používať staršiu verziu softvéru, budete potrebovať aktivačný kľúč k firmvéru, ktorý si musíte vyžiadať prostredníctvom e-mailu: supportteam@lunatone.at.
Okrem toho budete potrebovať súbor firmvéru, ktorý nájdete na stránke www.lunatone.at/projects/niko
Na downgrade budete potrebovať súbor firmvéru, ktorý nájdete na stránke www.lunatone.at/projects/niko
Prejdite na správnu kategóriu produktu, vyberte svoje zariadenie a vyberte si súbor firmvéru 4.X.X.
Stiahnite si tento súbor na počítač.
Po dokončení adresovania zariadenia prostredníctvom softvéru DALI Cockpit môžete spustiť downgrade, keď trikrát kliknete na blok s informáciami o verzii firmvéru na stránke s informáciami o zariadení.
Pripojte stiahnutý súbor pre vybrané zariadenie a stlačte tlačidlo Štart. 

Downgrade môže trvať až 10 minút.
Počas downgradu neodpájajte USB rozhranie alebo napájací zdroj, pretože by to mohlo nenávratne poškodiť zariadenie.


Ak chcete nastaviť prevádzkový režim Balance & Dim alebo Colour & Dim:
> Prejdite do Parametre zariadenia > Prevádzkový režim
> Kliknite na Zmeniť > Vyberte Balance & Dim alebo Colour & Dim – v závislosti od typu LED transformátora –
> V nastaveniach
> Kliknite na Uložiť (horná lišta)

Dve DT6 zariadenia budú odteraz k dispozícii a zobrazia sa v rámci programovacieho softvéru Niko Home Control pri vyhľadávaní DALI zariadení.
Jednu DALI adresu prepojte s úrovňou intenzity osvetlenia a druhú s kanálom rovnováhy (teplota farby alebo farba). Nakonfigurujte tieto adresy v akciách pomocou vybraných Niko Home Control tlačidiel.

Verzia firmvéru je 5.2.x, ale nižšia ako 5.2.70

Ak je verzia firmvéru LED transformátora 5.2.x (ale nižia ako 5.2.70), musíte vykonať upgrade (aktualizáciu).
Na upgrade budete potrebovať súbor firmvéru, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky www.lunatone.at/projects/niko
Prejdite na správnu kategóriu produktu, vyberte svoje zariadenie a vyberte si súbor firmvéru 5.X.X.
Stiahnite si tento súbor na počítač.
Po dokončení adresovania zariadenia prostredníctvom softvéru DALI Cockpit môžete spustiť upgrade, keď trikrát kliknete na blok s informáciami o verzii firmvéru na stránke s informáciami o zariadení.
Pripojte stiahnutý súbor pre vybrané zariadenie a stlačte tlačidlo Štart.

Upgrade môže trvať až 10 minút.
Počas downgradu neodpájajte USB rozhranie alebo napájací zdroj, pretože by to mohlo nenávratne poškodiť zariadenie.


Ak chcete nastaviť prevádzkový režim Balance & Dim alebo Colour & Dim:
> Prejdite do Parametre zariadenia > Prevádzkový režim
> Kliknite na Zmeniť > Vyberte Balance & Dim alebo Colour & Dim – v závislosti od typu LED transformátora –
> V nastaveniach
> Kliknite na Uložiť (horná lišta)

Dve DT6 zariadenia budú odteraz k dispozícii a zobrazia sa v rámci programovacieho softvéru Niko Home Control pri vyhľadávaní DALI zariadení.
Jednu DALI adresu prepojte s úrovňou intenzity osvetlenia a druhú s kanálom rovnováhy (teplota farby alebo farba). Nakonfigurujte tieto adresy v akciách pomocou vybraných Niko Home Control tlačidiel.

Verzia firmvéru je nižšia ako 4.6.x alebo rovná alebo vyššia ako 5.2.70

Použite nižšie uvedený postup:
> Otvorte softvér DALI Cockpit (https://www.lunatone.com/en/product/dali-cockpit)
> Vyberte požadovaný LED transformátor zo stromovej štruktúry komponentov
> Prejdite do Parametre zariadenia > Prevádzkový režim
> Kliknite na Zmeniť > Vyberte Balance & Dim alebo Colour & Dim – v závislosti od typu LED transformátora –
> V nastaveniach
> Kliknite na Uložiť (horná lišta)

Dve DT6 zariadenia budú odteraz k dispozícii a zobrazia sa v rámci programovacieho softvéru Niko Home Control pri vyhľadávaní DALI zariadení.
Jednu DALI adresu prepojte s úrovňou intenzity osvetlenia a druhú s kanálom rovnováhy (teplota farby alebo farba). Nakonfigurujte tieto adresy v akciách pomocou vybraných Niko Home Control tlačidiel.


Ak by ste potrebovali pomoc, kontaktujte tím podpory spoločnosti Lunatone e-mailom:
supportteam@lunatone.com alebo telefonicky +43 699/ 120 26 403JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.