Skip to main content
Skip table of contents

Protokoly na ovládanie osvetlenia

Obsah

Protokol na ovládanie osvetlenia definuje ako zariadenia určené na ovládanie osvetlenia komunikujú a pracujú medzi sebou.
Rad produktov Niko obsahuje bezdrôtové spínače, ktoré dokážu ovládať svietidlá a svetla založené na systémoch Hue®, EnOcean®, Bluetooth®, Casambi® a Xicato®.
Okrem toho je spoločnosť Niko členom skupiny DALI Alliance a ponúka DALI otočné stmievače (310-0210X) na ovládanie svietidiel založených na princípe DALI, ako aj dvoch DALI-2 modulov (DALI-2 vysielací modul a DALI-2 adresovateľný modul) na ovládanie DALI koncových bodov prostredníctvom Niko Home Control.

V tejto časti sú opísané nasledujúce protokoly na ovládanie osvetlenia: 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.